XVIII RAZ PIELGRZYMOWAŁA DO ŚW. JANA DUKLANA

    Na dzień 11 lipca 2015 r. przypadła tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej Archiprezbiteratu Krośnieńsiego do Sanktuarium Świętego Jana z Dukli. Czas tej pielgrzymki przypadł w wyjątkowym roku, bo ustanowionym decyzją parlamentu polskiego „Rokiem Jana Pawła II".

    Rozpoczęcie pielgrzymki miało miejsce  w Parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie, którą to świątynię osobiście poświęcił św. Jan Paweł II w dniu 10 czerwca 1997 r. Szlakiem pielgrzymkowym dotarliśmy do pustelni  „Zaśpt" koło Trzciany, gdzie dołączyły do nas pozostałe grupy pielgrzymkowe członków AK i wiernych ze wszystkich zakątków archiprezbiteratu. Święty Jan z Dukli całe swoje życie poświęcił na naśladowaniu Chrystusa Pana. Na każdym etapie swojego życia szukał głębszego zjednoczenia się z Chrystusem i zabiegał o własną doskonałość, którą nam szczególnie członkom Akcji Katolickiej tak bardzo brakuje. Dlatego też członkowie Akcji Katolickiej rozpoczęli swoje pielgrzymowanie od uczestnictwa w Drodze Krzyżowej ze Świętym Janem z Dukli do której to rozważania - osobiście przygotowali. Po uczestnictwie w kulcie Męki Pańskiej, członkowie AK wraz z wiernymi z okolicznych parafii,  wzięli udział w uroczystej sumie odpustowej na  „puszczy", której przewodniczył ks. abp. Józef Michalik wraz z ojcem prowincjałem Zakonu, kustoszem  z sanktuarium dukielskiego i archiprezbiterem krośnieńskim ks. dziekanem Janem Bielcem i licznie przybyłymi kapłanami z archiprezbiteratu krośnieńskiego .
     W homilii skierowanej do wiernych, pasterz lokalnego kościoła przemyskiego abp. Józef Michalik w głębokich i czytelnych dla wiernych słowach przedstawił krótki rys historyczny świętości naszego patrona św. Jana z Dukli. Powiedział, że  „ze czcią i radością wspominamy Świętego Jana z Dukli, syna polskiego narodu, zakonnika, Patrona Archidiecezji Przemyskiej, bernardyńskiej Prowincji i Patrona Lwowa, który wraz ze wspólnotą Eucharystyczną zawsze modli się za nami w niebie, aby prowadzić nas drogą Chrystusa Pana znaczoną Jego Najświętszą Krwią na której Nasz Zbawiciel wysłużył nam zbawienie."

    Metropolita przemyski abp. Michalik wskazał nam także na pułapki złego ducha, podając konkretne ewangeliczne przykłady. Bardzo bogata  w treść homilia zawierała kilka przekazów dróg wiary za przykładem św. Jana, które spłentować można w łacińskiej sentencji  „DUM SPIRO SPERO"    oddycham i mam nadzieję.
Po Mszy świętej licznie zgromadzeni członkowie  Akcji Katolickiej i wierni wraz z relikwiami św. Jana udali się w pieszej pielgrzymce z pustelni na „Zaśpicie" do  Sanktuarium św. Jana z Dukli. W czasie tej pielgrzymki  relikwie św. Jana niesione były przez wszystkich przedstawicieli POAK z archiprezbiteratu krośnieńskiego.

    Fenomenem tej pieszej pielgrzymki był spontaniczny chórek, który zrodził się w trakcie jej trwania. Na 8 km. szlaku pielgrzymim wyśpiewano prawie wszystkie pieśni poświęcone św. Janowi z Dukli. Odczuć także można było duchowość franciszkańską za przyczyną św. Jana Duklana wzbudzoną w szczególnych modlitwach prowadzonych prze braci z nowicjatu bernardyńskiego. Po zakończeniu naszego pielgrzymowania miało miejsce ucałowanie świętych relikwii  Jana Duklana i wspólne odśpiewanie w języku łacińskim  „SI REGUIRAS GRATIS JOANNI DUCLAMI oraz odmówienie Litanii do św. Jana z Dukli.

Głęboko wierzymy, że gdy do Jana z Dukli z prośbą się zwracamy,
On sprzed tronu Boga z pomocą nam przyjdzie.
Jak nasi Ojcowie byli wysłuchani
Gdy modlitwom Jego szczerze zaufali.
Fragment tej pieśni niech będzie przesłaniem dla naszej Akcji Katolickiej na zbliżający się czas i wiadome tylko Bogu przyszłe wydarzenia.


Stanisław Czaja
Odpowiedzialny za Akcję Katolicką w dekanacie Krosno III

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE MŁODYCH W STRACHOCINIE

    W dniach 6-11 lipca br. w Oratorium św. Józefa w Strachocinie, Akcja Katolicka archidiecezji przemyskiej zorganizowała dla młodzieży rekolekcje z parafii, które pragną powołać Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM).

    W rekolekcjach, które prowadził ks. Lesław Pelc, asystent diecezjalny KSM, brało udział ponad 50 młodych ludzi z 20 parafii. Obecna na nich była też p. Danuta Figiela, Prezes DIAK

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


STUDNIA ŚW. JANA Z DUKLI

    W Mampikony na Madagaskarze stoi już pierwsza studnia głębinowa. Została ufundowana przez Grupę Charytatywną przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku i ma oficjalną nazwę Studnia Św. Jana z Dukli (1414- 1484) ofiarowana przez mieszkańców Podkarpacia. Wśród tej grupy jest Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej.

    Wszystkich zainteresowanych dalsza pomocą dla mieszkańców Afryki, prosimy o kontakt z p. Ryszardem Łuczykiem (tel. 504168549), przedstawicielem Grupy Charytatywnej parafii Przeworsk a także członkiem Akcji Katolickiej oddanym sercem dla tej sprawy.

Do Grupy Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku wpłynęło pismo
Oto jego treść:

Szanowni Państwo

Z całego serca pragnę podziękować za przekazanie środków finansowych na budowę studni dla mieszkańców Mampikony na Madagaskarze. Ufundowanie studni św. Jana z Dukli to piękny i wspaniały gest, który odmieni na lepsze życie wielu osób!
Dzięki Państwa inicjatywie i działaniu, mieszkańcy Mampikony otrzymają czystą wodę bez jaj i larw pasożytów. Studnia św. Jana z Dukli zapewni taką wodę bardzo wielu mieszkańcom!
Dostęp do czystej wody jest elementarną potrzebą ludzką. Zaspokojenie tej potrzeby to jedna z najbardziej istotnych form pomocy mieszkańcom Afryki.
Jestem niezmiernie wzruszony tym, że dzięki Państwu i działaniu innych ludzi dobrej woli możemy tę pomoc zapewnić!
Łączę wyrazy szacunku, bardzo dziękuję za pomoc i życzę „Szczęść Boże!”

Wojciech Zięba
prezes Polskiej Fundacji dla Afryki


NIEDZIELA Z JEZUSEM W JAROSŁAWIU

KATOLICKI DOBROCZYNNY BEZALKOHOLOWY FESTYN pod hasłem Rodzina Bogiem silna”

05.lipca 2015r. w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jarosławiu odbył się bezalkoholowy Festyn Katolicki pod hasłem „Rodzina Bogiem silna” , którego współorganizatorem była AK archiprezbiteratu Jarosław i POAK przy Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jarosławiu. Niedziela z Jezusem to przesłanie spotkania wszystkich, którym na sercu leży wspólne dobro i prześwieca  bezalkoholowy wypoczynek z rodziną po Bożemu. Spotkanie rozpoczęto  Mszą Św. o godz. 15:00 w kościele parafialnym, której przewodniczył i Słowo Boże  pełne mądrości i nauki z Niego płynącej wygłosił miejscowy proboszcz ks. Tadeusz Zych, na kanwie Ewangelii niedzielnej wskazał na potrzebę naśladowania Chrystusa w życiu przez każdego człowieka a szczególnie przez członków AK, których Bóg posyła do współczesnego świata, w którym nie można się wybijać…… aby przypominać ludziom  o Bogu własnym życiem – dając świadectwo w miłości i prawdzie Bożej w świecie, czyli życie uczciwe,   życie Ewangelią, które nie jest łatwe,   lecz prowadzi do świętości do wiecznego szczęścia w Bogu. Po uroczystej Eucharystii odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Następnie wszyscy przeszli na pobliski stadion sportowy, gdzie słowo powitania i rozpoczęcia drugiej bogatej części artystyczno – zabawowo – rozrywkowej dokonał ks. proboszcz Tadeusz Zych, dając  kolejny wyraz solidarności z licznie zgromadzonymi uczestnikami. Nad całością czuwał POAK z prezesem Mariuszem Walter. Od strony artystycznej  prowadził  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu pan Zenon Skrzypek. Młodzież ze szkoły przygotowała bogaty program artystyczny lansujący zdrowy  styl życia. Cel dobroczynny to kwestowanie dla osoby niepełnosprawnej. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00, na koniec odśpiewano Barkę w  uścisku wspólnie splecionych dłoni. W imieniu Zarządu DIAK słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosław Cecylia…. Dziękuję Bogu za dar dzisiejszego dnia i za piękną pogodę, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania  tak atrakcyjnie spędzonego popołudnia wspaniałej zabawy połączonej z modlitwą to jest Mszą Św. dla całych rodzin. Słowa podziękowania przekażę na ręce Czcigodnego ks. proboszcza Tadeusza Zych – gospodarza tego spotkania za ten pracowity dzień za ofiarowany nam czas w Słowie Bożym i czynie składam „Stokrotne Bóg zapłać” życząc zdrowia, siły Bożego błogosławieństwa do kontynuowania tak pięknego dzieła w Kościele parafialnym, diecezjalnym i Polsce „Szczęść Boże na każdy dzień”. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować osobom świeckim, którzy przyczynili się do współ zorganizowania tej pięknej bezalkoholowej imprezy, kwestując w ten sposób dla potrzebujących. Pozwólcie, że podziękuję wszystkim za wszelkie dobro, za trud olbrzymiej pracy na ręce Szanownego pana Prezesa POAK w parafii pw. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus  Mariusza Walter  Człowieka  o  wielkim i wspaniałym sercu. Drogi Prezesie Mariuszu „Bóg zapłać” Tobie i całemu POAK oraz wszystkim ludziom dobrej woli. „ Szczęść Boże” 

Zakończę słowami J.P.IIDrogie rodziny, często proście w modlitwie o pomoc Panny Maryi i Świętego Józefa, aby nauczyli was przyjmować miłość Boga, tak jak oni ją przyjęli. Nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć waszym powołaniem, lecz rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić świat.

Odpowiedzialna za pracę AK a archiprezbiteriacie Jarosław
Cecylia Baran

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


PIELGRZYMKA DO ŚW. JANA Z DUKLI

    Akcja Katolicka archiprezbiteratu krośnieńskiego zaprasza w dniu 11 lipca br. (sobota), wszystkich Czcicieli św. Jana z Dukli na coroczne pielgrzymowanie do patrona naszej Archidiecezji. W tym roku w nieco innej formule z uwagi na to, że jest to jeden z punktów pracy Akcji Katolickiej na rok 2015.

Program pielgrzymki:

1. Przyjazd na Pustelnię –Zaśpit - Trzciana k. Dukli - godz.9.00 i dotarcie do kościółka na godz. 10.00
2. Droga Krzyżowa ze św. Janem z Dukli wokół pustelni - godz. 10.00 (prowadzi Akcja Katolicka).
3. Msza św. pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika - godz. 11.00
4. Po Mszy św. odprowadzenie relikwi św. Jana z Dukli do Dukli pieszo (około 7 km).
5. Około 14-1430 zakończenie pielgrzymki w klasztorze O. Bernardynów w Dukli.

Odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie Krośnieńskim
Stanisław Tabiś


SPOTKANIE MŁODYCH W STRACHOCINIE

    Podobnie jak w ubiegłym roku Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej organizuje wypoczynek letni dla młodzieży. W tym roku zaprosiliśmy młodzież, która zostanie przygotowana do zakłaania nowych oddziałów i kół KSM.

    Turnus dla młodzieży rozpocznie się 6 lipca br. o godz. 9 (należy przybyć najpóźniej do godz. 11) w Sankturaium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie i potrwa do soboty 11 lipca br.

Warunkiem przyjęcia uczestnika wcześniej zakwalifikowanego na wypoczynek jest przedstawienie wypełnionej karty uczestnika wypoczynku. Poniżej zamieszczamy kartę uczestnika.

Karta uczestnika do pobrania >>


OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 20.06.2015 r.

    20 czerwca br. w Częstochowie odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęliśmy w katedrze częstochowskiej, gdzie wszystkich powitali ks. Abp Wacław Depo, ordynariusz częstochowski, ks. bp Marek Solarczyk, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej oraz pani Halina Szydełko Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

    Następnie uczestnicy pielgrzymki Aleją Najświętszej Maryi Panny przeszli na Jasną Górę. Wśród nich była liczna grupa członków i sympatyków Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej na czele z ks. prał. Józefem Niżnikiem, asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej oraz panią Danutą Figiela, Prezesem DIAK.

    Mszy św. koncelebrowanej na Wałach Jasnogórskich przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marek Stolarczyk.

  Zapraszam do obejrzenia galerii >>           


NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Królowo Polski - módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo - módl się za nami!
Święty Janie Pawle II - módl się za nami!


UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W STRACHCOINIE

    16 maja - Uroczytość św. Andrzeja Boboli. Ponad 4000 wiernych: czcicieli św. Andrzeja Boboli i członków Akcji Katolickiej zgromadziło się dziś na Bobolówce, aby wziąć udział w dorocznej pielgrzymce diecezjalnej do Strachociny. Droga Krzyżowa, którą prowadzili p. Danuta Figiela i p. Tadeusz Rogowski, oraz program Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przygotował uczestników uroczystości do przeżycia Mszy św., której w asyście 100 kapłanów przewodniczył ks. abp Józef Michalik i wygłosił okolicznościowe słowo Boże.   

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


XX DIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO STRACHOCINY

Drodzy członkowie Akcji Katolickiej!

    Już za kilka dni kolejna pielgrzymka do Strachociny. W tym roku po raz XX zgromadzimy się na Bobolówce 16 maja, w Uroczystość św. Andrzeja Boboli. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 rozważaniem Drogi Krzyżowej, a Msza św. o godz. 11.30, której przewodniczyć będzie ks. abp Józef Michalik.

    Wziąć udział w pielgrzymce rodzi się z obowiązku i wdzięczności. Przecież św. Andrzej, to Patron naszego stowarzyszenia, któremu ks. abp Józef Michalik w roku 1996 zawierzył wszystkich członków, działalność i rozwój Akcji Katolickiej. Dziś chlubimy się, że Akcja Katolicka w archidiecezji jest w 300 parafiach i skupia około 3500 członków. Warto podkreślić, że odradzająca się Akcja Katolicka w Polsce z końcem XX wieku, po delegalizacji władz komunistycznych natrafiała na wiele trudności. Z jednej strony wielu dobrych katolików już znalazło swoje miejsce w innych organizacjach kościelnych, a z drugiej, wiernych i kapłanów zniechęcano do włączania się w tą organizację w środkach masowego przekazu, ukazując ją, jako niepotrzebną i szkodliwą. W naszej archidiecezji udało się przezwyciężyć dzięki mądrej i odpowiedzialnej postawie Metropolity Przemyskiego.    

    Po dwudziestu latach pracy nad Akcją Katolicką mamy wypracowaną metodologię pracy, która charakteryzuje się odpowiednią dynamiką, zaspokajając oczekiwania członków organizacji. Pielgrzymka do Strachociny w miesiącu maju, to jeden z elementów tej metodologii. Każdego roku na modlitewne spotkanie ze św. Andrzejem pielgrzymuje kilka tysięcy ludzi, którzy dają świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i zatroskania o dobro Ojczyzny. Wielu pielgrzymów ma okazję do zaniesienia przed tron Boga osobistej modlitwy dziękczynnej czy błagalnej. Pielgrzymka jest też czasem pogłębiania wiedzy o św. Andrzeju i miłości do niego.

    W tym roku na pielgrzymkę do Strachociny zaprosiliśmy członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby w duchu naturalnej jedności z Akcją Katolicką młodzi diecezjanie ubogacili nas nie tylko swoją obecnością, ale i przygotowanym przez siebie programem, który umożliwi rzetelniejsze poznanie ich organizacji. To zwrócenie uwagi na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma związek z tegorocznym programem Akcji Katolickiej, która organizuje podczas wakacji rekolekcje dla młodzieży z parafii, gdzie nie ma tej organizacji. W ten sposób nasze stowarzyszenie ma się włączyć powstawanie nowych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej archidiecezji.

    Dziękując za miłość do św. Andrzeja Boboli, zapraszam wszystkich do licznego udziału w tej pielgrzymce.

Obsługa liturgii podczas pielgrzymki do św. Andrzeja Boboli Akcji Katolickiej - 16 maj 2015

Godz.

Co?

Kto?

9.30

Powitanie

ks. prał. Józef Niżnik

Drogę Krzyżową prowadzi

Rogowski Tadeusz i Danuta Figiela

9.40

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej z kaplicy na Bobolówce z relikwiami św. Andrzeja Boboli

Akcja Katolicka: dekanat Jaćmierz
[z kaplicy do zejścia na drogę asfaltową]

Akcja Katolicka: dekanat Krosno I
[wejście na drogę asfaltową]

 Akcja Katolicka: dekanat Żołynia
[przy zejściu z drogi w stronę bramy I]

STACJA I

Akcja Katolicka: dekanat: Miejsce Piastowe

STACJA II

Akcja Katolicka: dekanat Radymno I

STACJA III

Akcja Katolicka: dekanat Jarosław III

STACJA IV

Akcja Katolicka: dekanat Pruchnik

STACJA V

Akcja Katolicka: dekanat Żurawica

STACJA VI

Akcja Katolicka: dekanat Przemyśl III

STACJA VII

Akcja Katolicka: dekanat Radymno II

STACJA VIII

Akcja Katolicka: dekanat Rymanów

STACJA IX

Akcja Katolicka: dekanat Łańcut I

STACJA X

Akcja Katolicka: dekanat Sanok I

STACJA XI

Akcja Katolicka: dekanat Lesko +Solina

STACJA XII

Akcja Katolicka: dekanat Grabownica

STACJA XIII

 Akcja Katolicka: dekanat Domaradz

STACJA XIV

Akcja Katolicka: dekanat: Dubiecko

BRAMA ZMARTWYCHWSTANIA

Akcja Katolicka: Zarząd Diecezjalny

10.45

Ogłoszenia dla Akcji Katolickiej

Figiela Danuta, Prezes DIAK

Program słowno-muzyczny

Młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

11.30

EUCHARYSTIA

pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika [prosimy kapłanów o wzięcie alby]

Obsługa liturgiczna

 

Powitanie

Silarska Barbara
Belniak Jan

Liturgia słowa

I czytanie

Kryla Kazimierz – Grodzisko Dolne

Psalm

Barzyk Sławomir – Strachocina

II czytanie

Choma Robert – Przemyśl

Modlitwa wiernych

Ryczan Bożena - Żurawica

Komentarz do darów

Stryczek Maria - Łowce

Dary:

Figura

Pażyra Wincenty

Kwiaty

Kruczek Stanisław

Wino + wodę

KSM

Chleb

KSM

Podziękowanie

Figiela Danuta

 


WYBORY PREZYDENCKIE 2015

    W bliskości wyborów prezydenckich wypada przypomnieć o prawie i obowiązku katolika do udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego.
To prawo i obowiązek wynika z tego, że jesteśmy wolni, a wolność to odpowiedzialność za siebie i innych.
    A zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny.(...)
    Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący powinni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym.

 

Jasna Góra,3 maja 2015 r. Abp Stanisław Gądecki


    Moja Ojczyzna. Moja Matka. Moja za Nią odpowiedzialność. Może myślimy: nic nie da się zmienić, nic ode mnie nie zależy. Po co więc mój udział w kolejnych wyborach?

    Wszystko z Bożą pomocą da się zmienić, wiele ode mnie zależy. Udział w wyborach to mój moralny obowiązek wobec kraju, w którym żyję.

    Podejmijmy w tych dniach gorącą modlitwę za Polskę. Módlmy się za przyczyną św. Andrzeja Boboli - Jej Patrona.

    Wybierzmy człowieka uczciwego, kompetentnego, deklarującego stanie na straży najważniejszych dla nas wartości.
Bądźmy ludźmi sumienia!

Danuta Figiela


ARCHIPREZBITERALNY DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

    W sobotę 25 kwietnia br. w parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym miał miejsce Wiosenny Dzień Skupienia POAK archiprezbiteratu krośnieńskiego.

    O godzinie 9.30 Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, ks. prał. Józef Niżnik powitał wszystkich przybyłych delegatów z 5 dekanatów (ok. 300 osób) i rozpoczął wspólne modlitwy. Najbardziej głęboką i przeżywaną duchowo, była konferencja o Krzyżu, który został przywieziony przez księdza, a był to wzór Krzyża z Kościoła św. Damiana, przy którym dokonało się nawrócenie św. Franciszka z Asyżu. Bardzo bogata w treść konferencja przedstawiła i przypomniała zebranym genezę nawrócenia św. Franciszka i analogię pomiędzy tym, co przeżywał ten Święty w porównaniu aktualnej sytuacji Akcji Katolickiej. Jeżeli chcemy się w Akcji Katolickiej zaangażować to musimy podchodzić pod Krzyż i nauczyć się z nim obcować, bo jest to jedyna droga do zbawienia, przy którym i w którym dokonuje się nasze nawrócenie. Po tej konferencji miała miejsce adoracja Krzyża. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. J. Niżnika z udziałem miejscowego proboszcza parafii ks. W. Kałamarza i dziesięciu księży asystentów POAK. W wygłoszonej homilii ks. asystent Józef Niżnik bardzo szeroko przedstawił i podał przykłady jak należy poprzez krzyż zbliżać się do Pana Boga. Za wzór podał św. Franciszka któremu Jezus przy krzyżu pokazuje jak ma postępować aby zwalczyć zło i pomagać ludziom wchodzić na drogę duchowości chrześcijańskiej. Wtedy to pod krzyżem św. Franciszek z Asyżu natchniony Duchem Świętym ułożył modlitwę która do dzisiaj jest odmawiana w zakonie Franciszkanów o treści:

Pan niech ci błogosławi i niech cię strzeże.
Niech ci okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech obróci ku tobie twarz swoją i obdarzy cię pokojem.
Pan niech ci błogosławi
Św. Franciszek z Asyżu.

    Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie polecili opiece tego Świętego Akcję Katolicką, kościół i naszą Ojczyznę, odmawiając słowa litanii.

 

Odpowiedzialny za Dekanat Krosno III
Stanisław Czaja

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


 


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU BIESZCZADZKIEGO

    24 kwietnia br. w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy odbył się Wiosenny Dzień Skupieniana dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Spotkanie rozpoczęliśmy od koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie adoracji Krzyża, które prowadził ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Wojciech Szlachta, archiprezbioterat bieszczadzki, a współkoncelebransami byli: ks. prał. Józef Niżnik, który również wygłosił homilię, ks. Tomasz Surmacz, proboszcz parafii Olszanica, ks. Marek Typrowicz, proboszcz parafii Ustrzyk Górne, ks. Tomasz Latoszek, proboszcz parafii Berezka oraz ks. Jerzy Ossoliński.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


CHRYSTUS PODAJE CI REKĘ

Codziennie człowieku – chwyć się jej mocno i nie wypuszczaj. Warto zaufać Jezusowi, który pomaga potrzebującym swoją łaską. Sens życia,  może pokazać ci tylko sam Bóg i pokazuje go każdego dnia. Trzeba Go dotknąć, szukać, mieć nadzieję i tylko w Biblii można spotkać Żywego Chrystusa. Jeśli bierzesz Biblię do reki zapraszasz Boga do siebie. Czytać Pismo Święte należy tak, by Nim żyć tego oczekuje od nas Bóg a szczególnie od członków AK.

Są to wybrane Słowa wypowiedziane w homilii przez ks. prał. Józefa Niżnika do Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu jarosławskiego na Wiosennym Dniu Skupienia, który przeżywali 19.04.2015 r. w parafii Św. Zofii i Szczepana w Laszkach.

W niedzielne popołudnie koronką do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. Łukasza Mendyka wikariusza z Laszek rozpoczęto – spotkanie z Chrystusem. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Józef Niznik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, współcelebransami byli: ks. dziekan dekanatu Radymno II, Marian Karbowski – proboszcz i gospodarz tego spotkania,  ks. dziekan dekanatu Jarosław I Jan Jagustyn - proboszcz z Pawłosiowa, ks. Krzysztof Rzepka - proboszcz parafii Łowce oraz proboszcz z Piwody i Majdanu Sieniawskiego pozostali kapłani posługiwali w konfesjonale a było ich razem dziesięciu,  przybyli z sąsiednich parafii. Świątynia wypełniona gośćmi i parafianami zasłuchanymi w Słowo Boże wypowiedziane przez ks. prał. Józefa Niżnika przed Krzyżem z kościoła św. Damiana w Asyżu, który w kopii odwiedził AK i tych , którzy zapragnęli poświęcić swój czas na modlitwę.

Kiedy jednak nie znajdzie się sensu w Jezusowym Krzyżu, nie znajdzie się go też w swoim życiu. Zauważ, umęczony, sponiewierany, odrzucony przez ludzi, zdradzony przez uczniów, przybity do Krzyża Jezus mówi „Wykonało się”. Nasze odkupienie przyszło przez Chrystusowy Krzyż. Za nawróconym Szawłem trzeba nam zrozumieć mowę krzyża, który nadaje sens wszystkiemu, mówił ks. prał. Spójrz na swoje życie po Bożemu, po Chrystusowemu przytul się do Krzyża , adoruj Go, patrz i medytuj – wyjdź z zaślepienia ku widzeniu to jest przecież droga nawrócenia serca!
Bogu niech będą dzięki za ten czas. „Bóg zapłać” kapłanom za bycie z nami  ofiarowane nam chwile i wszystkim za wszystko, by to spotkanie było duchowym pożytkiem dla każdego.

Odpowiedzialna za pracę AK
w archiprezbiteracie jarosławskim
Cecylia Baran

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


 WZRASTAĆ W JEDNOŚCI Z CHRYSTUSEM

    18 kwietnia 2015 r. członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego w liczbie ok. 200 osób zgromadzili się na wiosennym dniu skupienia w parafii św. Jana KantegoNiebocku.
    Spotkanie rozpoczęło się koronką do Bożego Miłosierdzia prowadzoną przez odpowiedzialnego za pracę w archiprezbiteracie sanockim p. Stanisława Jarosza oraz poszczególnych członków Akcji Katolickiej.
Po modlitwie ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję, w której m.in. przybliżył postać św. Franciszka z Asyżu.
    Kolejnym punktem była adoracja kopii krzyża z kościoła św. Damiana w Asyżu. Jezus Chrystus, który jest samym życiem, wypełniając wolę Ojca, przyoblókł się w śmiertelną szatę człowieczeństwa, aby w ofierze krzyża uśmiercić w sobie śmierć, a przez to śmiertelną ludzkość obdarzyć łaską uczestnictwa w Boskiej naturze, czyli życiem w zjednoczeniu z Bogiem
    Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była Eucharystia celebrowana przez archiprezbitera ks. dr Andrzeja Skibę, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. prał. Józefa Niżnika, dziekana dekanatu Grabownica ks. prał. Stanisława Jachowicza, proboszcza parafii Niebocko ks. Edwarda Stępnia oraz proboszcza parafii Trześniów ks. Witolda Szmyda. Posługę w konfesjonale pełnił katecheta ks. Zenon Ścirko. Nad całością czuwała pani Prezez Halina Skotnicka.

Dorota Pałka

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERARU ŁAŃCUCKIEGO

    W dniu 11 kwietnia br., w łańcuckiej Farze odbył się archiprezbiterialny „Dzień Skupienia” dla członków i kandydatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób.

    Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego (w wigilię Święta Miłosierdzia) prowadzoną przez członka Zarządu DIAK – Tadeusza Rogowskiego. Po modlitwie ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję wprowadzającą do Adoracji Krzyża, tzw. krzyża franciszkańskiego, który był wystawiony w prezbiterium. Adoracja trwała ok. godziny i zakończyła się ucałowaniem krzyża przez uczestników zgromadzenia.

    Następnie rozpoczęła się Eucharystia, celebrowana przez asystenta DIAK ks. Józefa Niżnika, proboszcza  miejscowej parafii ks. Tadeusza Kocura i 10 innych księży asystentów POAK. W homilii ks. prałat Niżnik odniósł się do dwóch istotnych spraw a to: roli i zadań Akcji Katolickiej w nawiązaniu do Krzyża Chrystusowego oraz faktu, iż jesteśmy przed Świętem Miłosierdzia Bożego i my jako członkowie oraz kandydaci POAK powinniśmy o tym pamiętać. Przed udzieleniem kapłańskiego błogosławieństwa ks. prałat Józef przypomniał, iż w grudniu 2014 r. minęła 15 rocznica śmierci pana Romana Dyrdy i jego małżonki Janiny. Podkreślił jak wielka była zasługa pana Dyrdy w tworzeniu i rozwijaniu Akcji Katolickiej w naszej diecezji a w szczególności w archiprezbiteracie łańcuckim.

Józef Szczupak

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


OSTATNIE POŻEGNANIE

    10 kwietnia 2015 r. odeszła do domu Ojca Janina Sykała - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy kościele o. Karmelitów w Przemyślu oraz pracownik biura diecezjalnego Akcji Katolickiej.

    We wtorek tj. 14 kwietnia 2015 r. o godz.12.00 w kościele o. Karmelitów w Przemyślu odbędzie się Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu przy ul.Słowackiego.

 

    Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj Jej świeci

 


MODLITWA PRZY POMNIKU ŚW. JANA PAWŁA II W INTENCJI ABP JÓZEFA MICHALIKA

    Święty Jan Paweł II wprowadzając do naszej modlitwy różańcowej tajemnice światła skłania nas do kontemplacji Jezusa Chrystusa, który jest Światłem świata. Tego światła potrzebują dzisiejsze czasy. O obecność Chrystusa w naszym świecie trzeba się starać a wysiłki te  winniśmy poprzeć modlitwą.

    W najbliższą środę, to jest 8 kwietnia 2015 r. godzinie 19.00 będzie możliwość wspólnej modlitwy tajemnicami światła. Modlitwa ta będzie miała miejsce w Przemyślu, przy pomniku św. Jana Pawła II na placu Niepodległości.

    Odmawiając różaniec, polecać będziemy sprawy naszej Ojczyzny, a s sposób szczególny modląc się będziemy wyrażali naszą solidarność z Księdzem Arcybiskupem Józefem Michalikiem Metropolitą  Przemyskim w przeddzień kolejnej rozprawy w przemyskim sądzie.

    Zapraszamy wszystkich Członków Akcji Katolickiej i prosimy o liczny udział w tym szczególnym miejscu i czasie.


WIELKANOC 2015

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

Niech ta Tajemnica naszej wiary towarzyszy Wam i Waszym najbliższym. Błogosławionych Świąt

 


STANOWISKO ORAZ APEL DO KS. ABP JÓZEFA MICHALIKA

    9 kwietnia br. przed Sądem Okręgowym w Przemyślu ma odbyć się kolejna rozprawa przeciwko Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. W związku z tym skierowaliśmy do Księdza Metropolity apel, który zamieszczamy poniżej.

    Jako polscy katolicy mamy obawy, że proces ten zapoczątkuje ograniczenie wolności posługi Słowa, a co za tym idzie, zakaz głoszenia Katolickiej Nauki Społecznej w kościołach, czyli koniec wolności religijnej w Polsce. Wyrażamy stanowczy protest, który zawarty został w stanowisku.

    Równocześnie apelujemy o kontynuację modlitwy za Księdza Arcybiskupa i za Ojczyznę.

 

AKCJA KATOLICKA I KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
NIE GODZIMY SIĘ NA TO, BY WŁADZA PAŃSTWOWA
BADAŁA LEGALNOŚĆ GŁOSZENIA NAUCZANIA KOŚCIOŁA

    Jeżeli sądy miałby prowadzić sprawy takie, jak ta w przemyskim sądzie przeciw Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, to za chwilę przed sądem będą stali wszyscy biskupi. Arcybiskup Józef Michalik w kazaniu mówi to, co Kościół od zawsze naucza w sprawie rodziny. Bez odnoszenia tego do żadnej konkretnej osoby. Jedna pani mów, że ją to obraża. Innymi słowy, obraża ją nauczanie Kościoła. Uważa, że państwo powinno zabronić jego głoszenia. Sąd przyjmuje to za dobrą monetę i prowadzi sprawę.

    Z łatwością można sobie wyobrazić, że ta pani poczuje się równie obrażona komunikatem z kolejnego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski. Wszyscy biskupi z naszego kraju spotykają się co jakiś czas. Efektem spotkań jest między innymi komunikat odnoszący się także do spraw bieżących. Bardzo często do spraw rodziny i ataków na jej kondycję we współczesnej kulturze i polityce. Wszyscy biskupi razem mówią wówczas mniej więcej dokładnie to, co Arcybiskup Józef Michalik we wrocławskiej katedrze.

    Tak się składa, że sądy przy Al. Solidarności w Warszawie znajdują się dość blisko siedziby Konferencji Episkopatu Polski. Czy to oznacza, że pani Marenin może doprowadzić do tego, iż wszyscy biskupi będą musieli stanąć przed tamtejszym sędzią? Brzmi to dość nieprawdopodobnie. A jednak w taki sposób sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu zdecydował się zażądać, by Arcybiskup Michalik stawił się przed nim i tłumaczył z treści wygłoszonego kazania.

    Być może przemyski sędzia działa po prostu bezprawnie. W takim razie władze państwa powinny znaleźć sposób, by coś z tym zrobić. Tak czy inaczej uważamy, że Ksiądz Arcybiskup nie powinien ulegać tego typu absurdalnym żądaniom. W dziś ogłoszonym stanowisku prosimy Księdza Arcybiskupa, by 9 kwietnia do sądu w Przemyślu nie szedł. Inaczej, jak łatwo przewidzieć, pani Marenin lub jej podobna osoba będzie za chwilę chciała tak samo potraktować wszystkich hierarchów razem, a potem, kto wiem, może wszystkich katolików w Polsce.

 

Zarząd

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Zarząd

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Przemyskiej

 

Do pobrania stanowisko >>

 

APEL
AKCJI KATOLICKIEJ  I KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
WS PROCESU PRZEMYSKIEGO
J.E. KS. ABP JÓZEFA MICHALIKA

    W kazaniu wygłoszonym 16 października 2013 roku we wrocławskiej Katedrze Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik mówił o podstawowych zasadach nauczania Kościoła dotyczących rodziny. Treści doktrynalnych nie odnosił do żadnej konkretnej osoby. Mimo to jedna z feministek uznała, iż obraża ją to osobiście i skierowała sprawę do sądu. Sąd Okręgowy w Przemyślu przyjął takie powództwo i rozpoczął jego rozpatrywanie. Oznacza to, iż sędzia orzekający w sprawie widzi przynajmniej teoretyczną możliwość orzeczenia, iż głoszenie nauczania katolickiego w Polsce jest nielegalne. Gdyby sędzia z góry wykluczał taka możliwość, tak skonstruowane powództwo już na wstępie by oddalił.
    Sędzia uznał, że władza państwowa posiada jurysdykcję dla badania legalności głoszenia nauczania Kościoła i dla zbadania tej kwestii zażądał, by Księdza Arcybiskup Józef Michalik 9 kwietnia 2015 roku stawił się w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, by składać zeznania.

    Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zwracają się z prośbą do Księdza Arcybiskupa, by odmówił uczestniczenia w takim postępowaniu. Obecność Księdza Arcybiskupa w sądzie oznaczałaby, iż godzimy się na to, by władza państwowa badała legalność głoszenia nauczania Kościoła. Jako polscy katolicy powinniśmy stanowczo zaprotestować.
    Jeżeli polskie przepisy dopuszczają, by sąd badał legalność nauczania religii katolickiej, powinny być natychmiast zmienione.
    Jeśli przemyski sędzia działa bezprawnie, powinny natychmiast zostać w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje.

    Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży apelują do parlamentarzystów i wszelkich organów posiadających kompetencje dla podjęcia działań w zaistniałej sytuacji, by natychmiast wszczęły stosowne kroki. 9 kwietnia 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Przemyślu nie powinna się odbyć rozprawa, podczas której sąd będzie badał, czy głoszenie nauczania Kościoła jest zgodne z prawem.

 

Zarząd

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Zarząd

      Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
    Archidiecezji Przemyskiej


 

Do pobrania apel >>


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU PRZEMYSKIEGO

    „Pan Bóg wysyła zaproszenia"... i czeka na Ciebie! lecz wyboru dokonujesz Ty sam członku Akcji Katolickiej!
Jeśli znalazłeś czas na spotkanie z Panem wyszedłeś stokrotnie obdarowany. Jeżeli zaproszenie pozostało bez twojej odpowiedzi, to kochający Bóg cichutko zapłakał nad oziębłością twego serca. Być może było to ostatnie zaproszenie jakie wysłał do Ciebie kochający Ojciec!!!"
    14 marca 2015 roku członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu przemyskiego w liczbie ok. 80 osób zgromadzili się na wiosennym dniu skupienia w kościele o. Karmelitów w Przemyślu. Tematyka rozważań koncentrowała się wokół krzyża - znaku naszego zbawienia. Adorowaliśmy kopię  krzyża z kościoła św. Damiana w Asyżu. Przed takim wizerunkiem przed laty modlił się św. Franciszek. Umiał się wsłuchać w głos Boży i podjął się realizacji zadania, które Pan Bóg mu zlecił. Do członków Akcji Katolickiej także przemawiał Chrystus: z drzewa krzyża - swoim umęczonym przenajświętszym ciałem, słowami Pisma świętego, obecnością bliźnich a także posługą ks. asystenta diecezjalnego Józefa Niżnika.
    W czasie konferencji ks. prałat przybliżył nam postać św. Jana Chrzciciela i jego rolę w planie zbawienia. Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była Eucharystia koncelebrowana przez diecezjalnego asystenta ks. prał. Józefa Niżnika i ks. prał. Mariana Koźmę. W trakcie homilii ks. Asystent porównywał postawę na modlitwie faryzeusza i celnika. Zmuszał słuchaczy do przeanalizowania swojej postawy na modlitwie. Podkreślał jaka ważną rolę ma pełnić modlitwa w naszym życiu i nawróceniu. Uświadomił nam, że nawrócenia potrzebuje każdy człowiek, bo każdy z nas jest grzeszny. Nawrócenie nie jest jednorazowe lecz ciągłe: po każdym grzechu musimy się podnosić i wracać do Boga.

    Na zakończenie spotkania z okazji zbliżających się imienin ks. Asystenta  polecaliśmy Jego osobę opiece św. Józefa.
Odpowiedzialna za pracę arch. przemyskiego Łucja Podbilska prosiła wszystkich członków Akcji Katolickiej o szczególną modlitwę w intencji naszego Pasterza ks. Abpa Józefa Michalika -  o siłę przetrwania trudnych chwil.

    Serdeczne słowa podziękowania kierujemy na ręce Ojców Karmelitów którzy tak serdecznie przyjęli nas w swojej świątyni. Dziękujemy proboszczowi parafii o. Piotrowi Ścibor za posługę w konfesjonale i ojcu Stefanowi za piękne powitanie. Niech Pan Bóg stokrotnie nagrodzi.


MODLITEWNA SOLIDARNOŚĆ  Z KS. ABP JÓZEFEM MICHALIKIEM

    12 marca 2015 r. w Przemyślu odbędzie się kolejna rozprawa sądowa przeciwko naszemu Pasterzowi. Zarzuty dotyczą homilii wygłoszonej we Wrocławiu mówiącej o zagrożeniach polskiej rodziny.

    Proces ten odczytujemy jako kolejny atak na osobę Pasterza oraz ograniczanie wolności swobody nauczania Kościoła w Polsce.

    Pragniemy przypomnieć, że Konstytucja RP zapewnia wolność sumienia i religii wszystkim obywatelom (art. 53), oraz wolność wyrażania swoich poglądów i informacji (art. 54).

    Wolność wyrażania poglądów to istotna gwarancja zapewniona w społeczeństwie demokratycznym. Zważywszy na wolność słowa i wolność sprawowania posługi, czwartkowy proces to godzenie w wartości chrześcijańskie i w hierarchów.

    Dlatego w dzisiejszą niedzielę i 12 marca podejmijmy duchową łączność przez wspólną modlitwę z ks. Arcybiskupem.

    Zachęćmy również nasze rodziny, znajomych i inne organizacje kościelne działające w parafiach, by „modlitewny szturm do Nieba” wzmocnił naszego Arcypasterza.

Zarząd DIAK
Archidiecezji Przemyskiej


AKCJA KATOLICKA  Z ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAWSKIEGO WSPIERA MODLITEWNIE SWOJEGO PASTERZA KS. ABPA JÓZEFA MICHALIKA

    Dając wyraz jedności z hierarchią, Prezesi POAK z archiprezbiteratu Jarosławskiego spotkali się w drugi dzień Nowenny do św. Józefa, 11 marca 2015 r. w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczęto adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. Mateusz Berdechowski przewodnicząc w nowennie, Akcja Katolicka poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarując ją w intencji Jego Ekscelencji Ks. Abpa Józefa Michalika, jako wsparcie modlitewne w obronie naszego pasterza przed złośliwymi  atakami na Jego osobę. Następnie wszyscy uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prał. Andrzeja Surowca, archiprezbitera jarosławskigo, oraz ks. Mateusza Berdechowskiego ofiarując ją w intencji naszego przemyskiego Metropolity.

    Druga część spotkania formacyjnego odbyła się w sali lustrzanej przy kościele, w którym uczestniczył ks. prał. Andrzej Surowiec, przewodniczył modlitwie i wygłosił okolicznościowe Słowo, wskazał na współpracę AK z hierarchią, jasne stanowisko w sprawach obrony Kościoła i Jego wartości wypływających z nauczania Chrystusa i życie według zasad po Bożemu na co dzień. Zaproponował wiele wspólnych inicjatyw do współpracy AK w archiprezbiteracie.  Bieżące informacje z życia stowarzyszenia wynikające z planu pracy na najbliższy okres po odbytym ostatnio w Przemyślu posiedzeniu Zarządu DIAK przekazała odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteriacie Cecylia Baran. W spotkaniu uczestniczyła p. Maria Stryczek - Sekretarz Zarządu DIAK, p. Mariusz Walter - Delegat do KIAK oraz p. Stanisław Cisoń – Członek Komisji Rewizyjnej DIAK.

    Za dołożenie wszelkich starań by to spotkanie przebiegało w atmosferze modlitwy, przekazaniu rzetelnej informacji i podjęciu wspólnych zadań do dalszej pracy w stowarzyszeniu składamy: „Serdeczne Bóg zapłać” -  ks. Prał Andrzejowi Surowcowi i Pani Prezes POAK  Janinie Pysiak oraz wszystkim prezesom POAK tak licznie przybyłym. „Bogu niech będą dzięki” za wspólnie spędzone chwile.

Odpowiedzialna za pracę AK
w archiprezbiteracie Jarosław
Cecylia Baran


AKCJA KATOLICKA U MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SERC NASZYCH

    W pierwszą sobotę marca br. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Dąbrówkach, miało miejsce spotkanie modlitewno–formacyjne Prezesów archiprezbiteratu łańcuckiego. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym od Dróżek Różańcowych.  Z kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Serc Naszych, wyruszyliśmy z pieśnią i różańcem w ręku do Ogrodu Różańcowego, aby  tam rozważać tajemnice bolesne. W naszej wędrówce towarzyszył nam wizerunek Maryi, niesiony przez Prezesów. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Czesława Prucnala, który przedstawił historię przybycia Cudownego Obrazu Matki Bożej do Dąbrówek  jak również przytoczył kilka znaków -  łask jakich za pośrednictwem Maryi doświadczyli mieszkańcy oraz przybywający pielgrzymi. Przed zasłonięciem Cudownego Wizerunku polecił Akcję Katolicką, wszelkie podejmowane działania oraz rodziny w opiekę  Matce Bożej Pani Dąbrowskiej.

    Kolejna część spotkania odbywała się w Domu Kultury, przewodniczył jej odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie łańcuckim Tadeusz Rogowski, który przybliżył zadania Akcji Katolickiej na najbliższy okres wynikające z programu pracy jak również nawiązał do minionego roku pracy.    

    W spotkaniu uczestniczyła również Pani Prezes DIAK Danuta Figiela, zabierając głos w sprawach ważnych dla naszego stowarzyszenia, podkreślając wagę i znaczenie zbliżającego się II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą odmówioną          w intencji Kobiet z racji przypadającego w dniu następnym ich święta.

    Za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania, przybliżenie historii i modlitwę serdeczne Bóg zapłać dla ks. Czesława Prucnala.  Za wspólną modlitwę i poświęcony czas nie tylko dla siebie ale również dla drugiego człowieka – składam wszystkim przybyłym Prezesom  Serdeczne Dziękuję. 

Odpowiedzialny za pracę  AK
w Dekanacie Łańcut II
Kamil Chmiel

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


PIELGRZYMUJĄCA PIETA

    Widoczna na zdjęciu Pieta, będąca dziełem Wincentego Pażyry z Nowej Sarzyny w archidiecezji przemyskiej, ruszy niebawem na pielgrzymkowy szlak w ramach przygotowań do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Inicjatywę, na wniosek artysty, przyjął  Diecezjalny Instytut AK  w Przemyślu.
    Swoje pielgrzymowanie Pieta rozpocznie od udziału  w XX Pielgrzymce Akcji  Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej do  Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Święty jest patronem przemyskiej AK. Następnie, pod koniec czerwca rzeźba dotrze na Jasną Górę z Ogólnopolską Pielgrzymką naszego stowarzyszenia, aby następnie trafić 20 września do Krakowa, na zakończenie kongresu. Metrowej wielkości Pieta jest wykonana z czarnego dębu rzecznego, wydobytego z Sanu.
    Jej twórca Wicncenty Pażyra to niezwykła postać.  Jest prezesem POAK w Nowej Sarzynie i organizatorem corocznego programu pielgrzymkowego po sanktuariach w Polsce.  Jego zainteresowanie rzeźbą datuje się od lat siedemdziesiątych. Brał udział w Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy, organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury, gdzie był pięciokrotnie wyróżniany i nagradzany. Ostatnie wyróżnienie zdobył  podczas XIBiennale, w 2012 roku, za płaskorzeźbę „Święty Maksymilian”. Wyrzeźbione przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach, między innymi  w Licheniu, w siedzibie Radia Maryja w Toruniu, a także w Watykanie, dokąd zawędrował jako dar dla Ojca Świętego od pielgrzymów. Do kościoła w Sarzynie wyrzeźbił dwa feretrony i mały ołtarzyk św. Maksymiliana. Jego grupa rzeźb figuralnych, zatytułowana „ Orkiestra i pary  taneczne”, nagrodzona na rzeszowskim biennale, wystawiona jest na stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Przez 30 lat tworzył dekoracje do Grobu Pańskiego i Ciemnicy w kościele w Sarzynie.
    Kolejną pasją Wincentego Pażyry jest organizacja pielgrzymek pieszych i autokarowych do polskich sanktuariów. Tych ostatnich zorganizował 124. Wzięło w nich udział łącznie 23 500 osób. Przez dwadzieścia pięć lat prowadził pielgrzymki piesze do sanktuarium w Leżajsku, przez dwadzieścia dwa lata do Kalwarii Pacławskiej. Dziesięciokrotnie był współorganizatorem pielgrzymek z Rzeszowa na Jasną Górę.
    Pan Wincenty jest również aktywnym działaczem społecznym. W  roku 1980  mocno  zaangażował  się  w  ruch „Solidarności”. Był jednym z założycieli struktur związku w swoim miejscu pracy. Nie zaprzestał też działalności w stanie wojennym. Prowadził kronikę związku, przechowywał zakazane materiały. W 2005 roku, z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” został uhonorowany statuetką „Trzech Krzyży Gdańskich” oraz uczestniczył, jako gość honorowy w uroczystościach jubileuszowych w Stoczni  Gdańskiej. Jest także kawalerem krzyża „Semper Fidelis Zawsze Wierny” – odznaczenia przyznawanego osobom zasłużonym dla Solidarności i Ojczyzny. Dziś jest przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

źródło: www.ak.org.pl


STANOWISKO AKCJI KATOLICKIEJ WOBEC PREPARATU elleOne

    Jesteśmy za życiem

    Akcja Katolicka wyraża stanowczy protest w związku z chęcią wprowadzenia do obrotu preparatu postkoitalnego tzw. „pigułki dzień po”, który ma być wydawany bez recepty nawet młodzieży od 15 roku życia. Działanie tej pigułki w opinii ekspertów niszczy organizm kobiety, nie dopuszcza do utrzymania ciąży lub do jej powstawania.
    Swobodny dostąp do tego preparatu spowoduje również propagowanie swobody seksualnej wśród dzieci i młodzieży, a co za tym idzie kolejny etap rewolucji seksualnej. Seksedukacja oraz powolne, ale skuteczne wykluczanie rodziców z procesu wychowania własnych dzieci trwa. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że jesteśmy odpowiedzialni za każde poczęte ludzkie życie bez względu na stadium rozwoju.

    Jako członkowie Akcji Katolickiej stajemy w obronie wartości chrześcijańskich i szacunku dla każdego człowieka.
Stajemy w obronie właściwych relacji między mężczyzną a kobietą, które powinny być oparte na wzajemnej miłości, a nie na swobodzie seksualnej.

    Wyrażamy zdecydowany, stanowczy protest przeciwko rozszerzaniu cichej aborcji i przypominamy, że każde ludzkie życie posiada niezbywalna ludzką godność.

Zarząd DIAK
Archidiecezji Przemyskiej


 

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2015 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej