DZIEŃ PAPIESKI 2015

 


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA 2015

Zapraszamy na Jesenne Dni Skupienia dla członków Akcji Katolickiej. Obecność Prezesów i Zarządów POAK obowiązkowa.

 

SPOTKANIA FORMACYJNE CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ 2015

Data

Archiprezbiterat

Miejsce spotkania

Godzina i program

25 wrzesień
(piątek)

Bieszczadzki

Polańczyk

16.00 – Konferencja
17.00 – Msza św. z kazaniem

26 wrzesień
(sobota)

Sanocki

Długie

10.00 – Konferencja
Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.30 – Msza św. z kazaniem

3 październik
(sobota)

UWAGA! Zmiana terminu

Jarosławski

Pawłosiów

9.30 – Nabożeństwo różańcowe
Konferencja
11.00 – Msza św. z kazaniem

5 październik
(poniedziałek)

Łańcucki

Przeworsk
Fara

16.00 – Konferencja (Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku)
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z kazaniem

6 październik
(wtorek)

Krośnieński

Krosno
Św. Piotr i Jan

16.00 – Konferencja
17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza św. z kazaniem

7 październik
(środa)

Przemyski

Przemyśl
NMP Królowej Polski

16.30 – Konferencja
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z kazaniem

 


AKCJA KATOLICKA APELUJE:
Nie popełniajmy tych samych błędów. Idźmy głosować. Głosujmy na ludzi, których poglądów i sumień możemy być pewni.

Szanowni Państwo!

            Przed nami  kolejne wybory. Nie sposób przecenić ich znaczenia. Będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju. 
W tych wyborach niezmiernie ważny jest nasz udział, nasza obecność przy urnach wyborczych. Równie ważny jest wybór ludzi, którzy będą stanowić prawo w nowym parlamencie, prawo dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nasz obywatelski obowiązek, to wyraz odpowiedzialności za Ojczyznę, za  społeczeństwo, za nasze rodziny. Jak często lekceważymy bierne prawo wyborcze, a przecież naszymi decyzjami, naszym wyborem możemy wpływać na losy Polski. Gdybyśmy podchodzili do tego z pełną odpowiedzialnością, moglibyśmy nie dopuścić, by zawiązała się koalicja rządząca, jak w Sejmie obecnej kadencji, która podejmowała ustawy szkodliwe z punktu widzenia dobra kraju i społeczeństwa.
Tak było w przypadku wysłaniu 6-laków do szkół, które nie stworzyły właściwych warunków na przyjęcie  dzieci tej grupy wiekowej.  Tak było w przypadku wydłużenia wieku emerytalnego, czy zawłaszczenia pieniędzy obywateli, jak w przypadku ustawy, która sprawiła, że każdy z 16 milionów Polaków odkładających na emeryturę w Otwartych Funduszach Emerytalnych stracił ponad połowę swoich życiowych oszczędności.
Dodajmy do tego jeszcze ustawy godzące w chrześcijański system wartości, w polskie rodziny, jakimi były tzw. konwencja przemocowa szeroko otwierająca drzwi do polskiego prawa ideologii gender, czy kłamliwa z założenia ustawa rzekomo mająca służyć leczeniu niepłodności. Że wspomnę jeszcze na koniec  kuriozalną ustawę  ws/ uzgodnienia płci spreparowaną głównie dla ułatwienia zawierania związków homoseksualnych. Na szczęście ten Sejm i  ten Senat kończą swoją niechlubną działalność. Od nas jednak zależy, aby w obu izbach parlamentu nie zasiedli ludzie, którzy podnosili ręce za przyjęciem tych szkodliwych, ideologicznych legislacji.
Nie popełniajmy tych samych błędów. Idźmy głosować. Głosujmy na ludzi, których poglądów i sumień możemy być pewni. Na ludzi o czytelnej formacji chrześcijańskiej, cieszących się zaufaniem i poważaniem w swoich środowiskach. Wybierajmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale żyjących i kierujących się nimi w swej działalności publicznej. Kryteriami wyboru właściwego kandydata niech będzie nauczanie Kościoła mówiące, iż: "..właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne" Wybierając oceńmy cechy osobowe kandydata, prawość, kompetencje, styl życia, stosunek do biednych, umiejętność słuchania i tożsamość wiary z życiem.
I jeszcze jedno. Rok temu przeżywaliśmy jakże dramatyczne w swym przebiegu wybory do samorządu terytorialnego, których transparentność  do dziś budzi wiele uzasadnionych wątpliwości, a przedłużająca się procedura liczenia głosów wykazała rażące niedostatki instytucji odpowiedzialnych za ich sprawny przebieg. Dlatego tak ważny jest udział ludzi odpowiedzialnych, rzetelnych, uczciwych jako członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Gorąco zachęcamy Państwa do angażowania się w prace OKW. To także wyraz naszego obywatelskiego zaangażowania.
Jak zawsze, także w tym jakże ważnym okresie, nie zapominajmy o modlitwie. Ona jest źródłem natchnienia, odwagi w obliczu trudności, jest źródłem mądrości w  podejmowaniu słusznych decyzji i dobrych wyborów.

Króluj nam Chryste!
Halina Szydełko
Prezes Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU SANOCKIEGO

         26 września 2015 r. członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego  zgromadzili się na jesiennym dniu skupienia w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej  w Długiem. Na wstępie ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej wygłosił konferencję, w której wskazał min. na znaczenie formacji w pracy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W najbliższym czasie mają one bowiem dokonać wyborów kandydatów na prezesa, w związku z kończącą się kolejną kadencją. Ks. Asystent podzielił się także refleksjami po zakończonym w Krakowie II Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej.
Z kolei wszyscy zebrani zjednoczyli się na indywidualnej modlitwie adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
         Po adoracji miała miejsce Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik. Miejscowy proboszcz, ks. Stanisław Orzechowski pełnił posługę w konfesjonale. Nad całością czuwał POAK w Długiem na czele z panią prezes Łucją Pietrzkiewicz oraz odpowiedzialny za pracę w naszym archiprezbiteracie Stanisław Jarosz.

Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU BIESZCZADZKIEGO

     25 września br. w Sanktuarium Matki Pięknej Miłości w Polańczyku odbył się Jesienny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego.

      Konferencję na temat: „Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nim dokona wyboru na prezesa, spotyka się na formacji” wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej. Ks. Asystent odniósł się także do referatów ks. prof. Tadeusza Borutki, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz ks. dr hab. Marek Fiałkowskiego, wygłoszonych podczas II Kongresu Akcji Katolickiej, który odbył się w dniach 17-20.09.2015 r. w Krakowie.

      Punktem kulminacyjnym była Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób ze swoimi asystentami: ks. prał. Wojciechem Szlachtą, proboszczem parafii Polańczyk, ks. Edwardem Stopyrą, proboszczem parafii Uherce Mineralne, ks. Mirosławem Augustynem, proboszczem parafii Baligród.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ W OBIEKTYWIE

20.09.2015

19.09.2015

18.09.2015

 


II KRAJOWY KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ. „NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI”.

Kochani!


Wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że powołuje nas do czynienia dobra, a przede wszystkim do troski o zbawienie swoje i innych. Pomaga nam w tym wspólnota Akcji Katolickiej, która w obecnym roku dziękuje za powołanie jej 85 lat temu przez kardynała Augusta Hlonda. Szczególną formą wdzięczności jest II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Jest on wydarzeniem modlitewnym i naukowo-kulturalnym, do którego przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Ma podsumować dotychczasowe działania, ale również otworzyć horyzonty na przyszłość. Nieśmy Ewangelię Nadziei to nie tylko hasło kongresu, ale konkretne zadanie dla każdego z nas. Ukoronowaniem kongresu ma być niedzielna msza święta, a bezpośrednio przed nią- przemarsz członków naszej organizacji ulicami Krakowa. Podczas tej manifestacji wiary powinniśmy być razem i powinno być nas wielu. Będzie to nasze świadectwo zaangażowania w sprawy Kościoła, a szczególnie-naszej organizacji. A przede wszystkim będzie to obecność Kościoła Nadziei, który może z Bożą pomocą zmienić oblicze ziemi, TEJ ziemi. Oczywiście może Cię tam nie być, ale czy obudzony olbrzym ludzi świeckich będzie kompletny? Trzeba wierzyć i świadczyć. To jest moje i Twoje zadanie na dziś. Każdy z nas powinien czuć się zaproszony. Niech ta nasza wspólnotowa obecność będzie radosna i krzepiąca, a zarazem niech będzie obecnością świadków Chrystusa w świecie. Do zobaczenia w Krakowie!

Z Panem Bogiem.
Danuta Figiela

 

KRAKÓW, 17-20 WRZEŚNIA 2015

 

PROGRAM

CZWARTEK,  17 września

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
16.00 Msza św. na rozpoczęcie kongresu – J. Em. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
17.30 Otwarcie Kongresu – Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz J.E. Bp Marek Solarczyk – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
17.45 „Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W 20. rocznicę istnienia” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka – kierownik Katedry Socjologii Religii UP JP II w Krakowie, aystent diecezjalny AK.


PIĄTEK, 18 września

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
9.00 Msza św. – J.E. Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Filharmonia Krakowska
10.30 Wystąpienia zaproszonych gości
„Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem” -  Halina Szydełko – prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
„Powołanie świeckich do apostolstwa” – J.E. Bp Marek Solarczyk – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
 11.15 – 14.00   I sesja – „Rodzina fundamentem społeczeństwa - moderator – red. Piotr Legutko
 „Rodzina podstawową wspólnotą życia społecznego i działalności państwa”
- dr Maria Smereczyńska, lek. med. konsultor Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski, b. Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny
„Gospodarczo-społeczne konsekwencje załamania demograficznego” – dr Cezary Mech, ekonomista, b. wiceminister finansów, Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE
„Znaczenie religii i rodziny jako czynników chroniących młodzież przed problemami i zachowaniami  ryzykownymi” – dr Szymon Grzelak, psycholog, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
„W poszukiwaniu tożsamości w rodzinie, wzór ojca, matki, relacje z dziećmi” - prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Wiceprezes Zarządu KIAK, z żoną Małgorzatą Trybuła
 16.00 – 18.30 II sesja „ Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych” - moderator – red. Bożena Ulewicz
 „Współczesny Polak katolik: splątana tożsamość” – dr hab. Krzysztof Koseła,  profesor UW, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii
„Czy budowanie cywilizacji miłości jest dziś możliwe” – dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
„Prawo w służbie człowieka” – adw. Zbigniew Cichoń, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, senator RP VII kadencji, b. członek Trybunału Stanu.

SOBOTA , 19 września

Katedra na Wawelu pw. św. Stanisława BM i św. Wacława
9.00 Msza św. – J.E. Bp Marek Solarczyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
Filharmonia Krakowska
11.00 „Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej” – o. Marek Fiałkowski OFM Conv.
11.30 – 14.00 III sesja – „Chrześcijański wymiar polityki” - moderator – poseł Stanisław Szwed
„Godność człowieka i troska o dobro wspólne jako podstawy porządku społecznego” – prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. zw. UJ, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
„Czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie?” – Marek Jurek, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu V kadencji RP
16.00 – 18.30  IV sesja – panel  - „Kultura – wolność i odpowiedzialność” - moderator – red. Marek Zając
„Wychowanie przez kulturę”- dr hab. prof. UŁ Kazimierz Michał Ujazdowski, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Granice wolności w sztuce”- Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta filmowy
„Aktor wobec konieczności wyboru. Czy można zagrać wszystko?” – Jerzy Zelnik, aktor teatralny i filmowy
„Debata publiczna, wartość dialogu” – Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta
„Oratorium o Bożym Miłosierdziu” – Koncert Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN
.
NIEDZIELA, 20 września

Pl. Jana Matejki
11.30 Spotkanie uczestników i formowanie przemarszu
11.45 Rozpoczęcie przemarszu na Rynek Główny
Bazylika Mariacka
13.00 Uroczysta Msza św. na zakończenie Kongresu – J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Msza św. transmitowana przez TVP  Polonia.


SIERPNIOWE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE

     23 sierpnia br. na spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą w Strachocinie przybyli: Zarząd Diecezjalny, odpowiedzialni za pracę w dekanatach, prezesi nowi kandydaci do Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej. Spotkanie odbyło się na Bobolówce, miejscu urodzenia św. Andrzeja. Po powitaniu i krótkiej refleksji ks. Józefa Niżnika, zgromadzeni odmówili różaniec przy dróżkach różańcowych, wysłuchali referatu p. Danuty Figieli, Prezesa DIAK, a nowi kandydaci w kościele referatu asystenta diecezjalnego, ks. Józefa Niżnika. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. abp Józef Michalik i wygłosił okolicznościowe kazanie.

     Po Mszy św. Metropolita Przemyski poświęcił rzeźbę przedstawiającą Mękę Pańską i figurę Jezusa Miłosiernego, jako dar Akcji Katolickiej za opiekę św. Andrzeja nad stowarzyszeniem. Spotkanie zakończyła agapa na Bobolówce przygotowana przez oddział parafialny Akcji Katolickiej w Strachocinie.  

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


JEDENASTY DOBROCZYNNY BEZALKOHOLOWY FESTYN AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

     2 sierpnia br. odbył się w Krośnie Katolicki Dobroczynny Bezalkoholowy Festyn  pod nazwą „NIEDZIELA Z JEZUSEM”, zorganizowany przez Akcję Katolicką Archiprezbiteratu Krośnieńskiego. Przed rozpoczęciem festynu uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Kościele O.O. Franciszkanów pw. Nawiedzenia NMP u stóp Matki Bożej Murkowej – Koronowanej Patronki Naszego Miasta. Koncelebrze przewodniczył  O. Gwardian Krzysztof Janas sprawujący Mszę św. w intencji parafian, a w intencji uczestników festynu  modlił się archiprezbiter krośnieński ks. Jan Bielec proboszcz parafii św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie oraz O. Kazimierz Sebastyanka z Wrocławia Franciszkanin czasowo przebywający w Krośnie. List Konferencji Episkopatu „ Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu” na miesiąc sierpień odczytywany na XVI niedzielę zwykłą był odczytany w miejsce homilii. Nasz festyn  również  promował trzeźwe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
„O. Gwardian zachęcał wszystkich parafian do uczestnictwa w festynie. Na zakończenie dokonano aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Archiprezbiteratu Krośnieńskiego Matce Bożej Murkowej Krośnieńskiej Pani – Obrończyni Wiary.  Obsługę liturgiczną przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. O g. 15.00 na krośnieńskim rynku odmówiliśmy  koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy uczestników festynu, mieszkańców naszego miasta i okolic. Modlitwę poprowadził Gwardian klasztoru Franciszkanów O. Krzysztof Janas.   Podczas festynu prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz misji w Afryce, gdzie działalność misyjną prowadzą Siostry Klawerianki z Krosna. Na festynie były również obecne Siostry Klawerianki z Afryki przebywające gościnnie w Krośnie.  Na dochód z festynu złożyły się: kwesta do puszek,  sprzedaż cista domowego upieczonego przez członków AK. Czas festynu wypełniły występy zaproszonych zespołów i solistów z okolicznych miejscowości i z Krosna. I tak w kolejności wystąpiły: Wietrznianki, Monika Szufnarowska ,  Siostry Gabriela i Lidia Lipka, Kamratki, Jutrzenka, Białobrzeżanie, Seniorzy ze Świerzowej, Weronika Lechowicz przedstawicielka młodzieży Liceum Katolickiego w Krośnie. Większość zespołów wystąpiła kolejny raz na naszym festynie za co wyrażamy szczególne podziękowanie. Z racji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na zakończenie festynu wystąpił  zespół  Forteca śpiewając pieśni patriotyczne. Festyn zakończono o g. 21.00 Apelem Jasnogórskim w obecności kopii Obrazu Matki Bożej Murkowej - Krośnieńskiej Pani, której miasto Krosno zawdzięcza cudowną obronę w roku 1657, a której tytuł: Obrończyni Wiary, nadał podczas koronacji Jej obrazu w 2010r., właśnie tu na krośnieńskim rynku,  ks. Abp Józef Michalik. Błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił Dziekan Dekanatu Krosno I ks. Andrzej Chmura. Festyn prowadziła p. Małgorzata Śliwka – prezes Akcji Katolickiej w parafii Rymanów Zdrój.  Zdjęcia wykonała p. Elżbieta Gurgacz – prezes Akcji Katolickiej z parafii M.B. Królowej Polski w Krośnie.
     Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego przedsięwzięcia składamy Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Odpowiedzialny za organizację festynu
Marek Jastrząb


Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2015 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej