DRODZY CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ

     Rozpoczynają się Jesienne Dni Skupienia. Jest to czas szczególnej formacji, w tym roku przypominają ogólne informacje o naszej organizacji. Zadbajmy o jak najliczniejszy udział wszystkich Członków PAOK.

     Serdecznie pozdrawiam,

     z Panem Bogiem

     Danuta Figiela


TRWA DZIEŃ PAPIESKI - 2014

„Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie (…) nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.

Jan Paweł II, kanonizacja bł. Kingi, 16 czerwca 1999 r.

Trwa konkurs dla uczniów gimnazjum z okazji Dnia Papieskiego 2014 „Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie!” organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Przemyskiej. Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania regulamin konkursu >>

 


Z ŻYCIA AKCJI KATOLICKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE JAROSŁAW

12.09.2014r.w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu odbyło się spotkanie modlitewno formacyjne Prezesów POAK z archiprezbiteratu  Jarosław. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą  o godz. 18;00 wieczorem poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego -  koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. archiprezbitera prałata Andrzeja Surowca i ks. wikarego Mateusza Berdechowskiego.Druga część spotkania odbyła się w sali lustrzanej w podziemiach kościoła rozpoczęto ją wspólną modlitwą , której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz prał. Andrzej Surowiec wskazał na potrzebę AK w strukturach Kościoła, która ze względu na powołanie przez biskupa winna współpracować z hierarchią w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. AK  jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy  mogą realizować powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów  Chrztu i Bierzmowania. Głównym celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej poprzez pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego ukierunkowanego na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywnego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego .
Spotkanie prowadziła Cecylia osoba odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosław, przekazała informacje ze spotkania z 30.08.2014r w Strachocinie, omówiła zadania pracy AK na najbliższy okres wynikające z planu pracy. Wyrazy serdecznych podziękowań przekazała na ręce prezesów a szczególnie osób odpowiedzialnych za pracę w dekanatach , którzy zakończyli kilku letnią współpracę; Pani Teresie Bednarz, Pani Danieli Suchej, Pani Krystynie Strawa, Panu Mirkowi Nazar, Panu Stanisławowi Wielgos. „Bóg zapłać” za dyspozycyjność , ofiarowany czas dla Boga,  drugiego człowieka w AK a szczególnie  Kościoła.  Życzyła owocnej współpracy nowym osobom, które będą odpowiadały za pracę w dekanatach; Pani Janinie Pysiak, Pani Danucie Husiatyńskiej, Pani Annie Bałata, Panu Janowi Lisowskiemu, Pani Henryce Ożóg , pani Marii Szajny i Panu Mariuszowi Walter. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji chorych członków AK.
Za okazaną pomoc w zorganizowaniu tego spotkania  serdeczne „Bóg zapłać „ ks. prał. Andrzejowi Surowcowi za otwartość serca na ludzi świeckich.
Pani Prezes Janinie Pysiak za dołożenie wszelkich starań  by to spotkanie było miłe Bogu i ludziom „Serdecznie dziękuję”.

Odpowiedzialna za pracę AK w
Archiprezbiteracie Jarosław
Cecylia Baran

 

ZAPROSZENIE  NA  JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W ARCHIPREZBITERACIE JAROSŁAW

Maryjo! Matko Boża Snieżna, Królowo i Jarosławska Patronko Rodzin!
Zapraszamy całe POAK wraz Księżmi -  Asystentami i Zarządami POAK oraz wszystkich, którym bliska jest AK  w dniu 05. 10. 2014r tj.( niedzielne popołudnie) do  Matki Bożej Snieżnej, Jarosławskiej Patronki Rodzin czczonej też pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, która króluje w Jarosławskiej Kolegiacie w parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu-( plac. Skargi 2.) na Jesienny Dzień Skupienia.
Porządek spotkania:
Godz. 15:00 – Konferencja – na temat AK,  którą wygłosi: Ks. prał. Józef Niżnik  Asystent Diecezjalny AK
Godz.16:00-  Msza Św. z homilią pod przewodnictwem Ks. prał. Józefa Niżnika.
Po Mszy Św. Nabożeństwo Różańcowe i zakończenie spotkania.
Przybądźmy tu, z dziecięcą ufnością by dziękować za łaski nam udzielone i prosić o opiekę nad naszą Ojczyzną,  narodem, parafią,  naszymi rodzinami i AK.

Odpowiedzialna za pracę AK w
Archiprezbiteracie Jarosław
Cecylia Baran


PREZESI,  ZARZĄDY I CZŁONKOWIE POAK ARCHIPREZBITERATU ŁAŃCUCKIEGO

     20 września br., to jest w najbliższą sobotę, odbędą się Jesienne Dni Skupienia w naszym archiprezbiteracie. Zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej, a obowiązkowo Zarządy POAK do udziału w tych spotkaniach formacyjnych. My zaś, poprośmy swoich Księży Asystentów, by uczestniczyli razem z nami.

     Świętoniowa – godz. 10 – dek. Leżajsk I, Leżajsk II, Przeworsk I, Przeworsk II, Żołynia

     Sietesz – godz. 14 – dek. Błażowa, Kańczuga, Łańcut I, Łańcut II                            

Program:
1. Różaniec
2. Konferencja na temat Akcji Katolickiej
3. Msza św. z kazaniem


WAŻNE INFORMACJE - ARCHIPREZBITERAT PRZEMYSKI

     14.09.2014 r. o godz.19, przed Katedrą w Przemyślu zbieramy się na Drogę Krzyżową w intencji pokoju na świecie. Bardzo proszę o liczny udział członków Akcji Katolickiej a także tych, którzy pragną modlić się w największej intencji papieża Franciszka, to jest pokoju na świecie. Modlitwa wspólnotowa ma wielką moc! Raz jeszcze serdecznie zapraszam! 

     16.09.2014 o godz.17 w biurze AK przy ulicy Grodzkiej odbędzie się spotkanie wszystkich prezesów archiprezbiteratu przemyskiego.
Proszę o niezawodne przybycie, są bardzo ważne sprawy do omówienia!

     04.10.2014 tj. sobota w kościele pw. św. Brata Alberta (obok szpitala przy ul. Rogozińskiego) o godz.10 odbędzie się Jesienny Dzień Skupienia dla Członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu przemyskiego. Bardzo proszę o liczny udział.

Odpowiedzialny za pracę AK
w archiprezbiteracie przemyskim
Łucja Podbilska


SPOTKANIE PREZESÓW POAK ARCHIPREZBITERATU ŁAŃCUCKIEGO – ALBIGOWA, 7.09.2014

     Tradycyjnie, po zakończeniu wakacji, przedstawiciele POAK archiprezbiteratu łańcuckiego, przybyli na kolejne spotkanie prezesów w tym roku,  aby podziękować Panu Bogu za minione półrocze pracy i prosić o dalsze błogosławieństwo na kolejne, które przed nami. Spotkanie, w przededniu parafialnego odpustu rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której uczestniczyliśmy w Uczcie Eucharystycznej celebrowanej przez ks. Pawła Głazowskiego, który wygłosił tez Słowo Boże na temat miłości bliźniego i troski o jego zbawienie. Spotkanie robocze odbyło się w plenerze, na boisku Zespołu Szkół, gdzie czekała na nas pieczona kiełbaska, ciasto, kawa i herbata. Przy stole można było swobodnie porozmawiać, posłuchać parafialnej scholii i skonsumować przygotowane „frykasy”. O sprawach bieżących w Akcji Katolickiej poinformował zebranych odpowiedzialny za pracę AK w archiprezbiteracie łańcuckim pan Tadeusz Rogowski, który podziękował też dotychczasowym odpowiedzialnym za dekanaty, za ich służbę drugiemu człowiekowi, Akcji Katolickiej i Kościołowi.

     Podniosłym momentem tego spotkania, było wręczenie okolicznościowego podziękowania panu Kazimierzowi Kryla za jego dotychczasową pracę na rzecz Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji, z życzeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz katolików świeckich w naszej Ojczyźnie. Uroczyste podziękowanie  w imieniu członków Akcji Katolickiej naszego archiprezbiteratu, odbyło się w obecności małżonki Marii, przy aplauzie wszystkich zebranych, którzy odśpiewali Prezesowi piosenkę „Życzymy, życzymy…”.     

     Spotkanie zakończyła „BARKA”.

Odpowiedzialny za pracę AK
w archiprezbiteracie łańcuckim

Tadeusz Rogowski

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE FORMACYJNE W STRACHOCINIE

     30 sierpnia - Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej, odpowiedzialni za pracę stowarzyszenia w dekanatach, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej przybyli do św. Andrzeja, patrona stowarzyszenia, na jesienne spotkanie formacyjne. Rozpoczęło się Mszą św. w sanktuarium, którę celebrował ks. prał. Józef Niżnik i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii narady odbyły się w Oratorium św. Józefa. Prowadziła je p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

 

Odpowiedzialni za pracę w dekanatach - 2014-2018

Bieszczady

Urban Czesław

 

Lesko

Banaś Marek

Lutowiska

Urban Czesław

Solina

Wisła Bożena

Ustrzyki Dolne

Dawidko Bożena

 

Jarosław

Baran Cecylia

Jarosław I

Walter Mariusz

Jarosław II

Pysiak Janina

Jarosław III

Husiatyńska Danuta

Pruchnik

Szajny Maria

Radymno I

Lisowski Jan

Radymno II

Bałata Anna

Sieniawa

Ożga Henryka

 

Krosno

Tabiś Stanisław

Dukla

Szydło Bożena

Krosno I

Pawłowska Beata

Krosno II

Sanocki Zygmunt

Krosno III

Czaja Stanisław

Miejsce Piastowe

Glazer Maria

Rymanów

Adamczyk Elżbieta

 

Łańcut

Rogowski Tadeusz

Błażowa

Wyskiel Stanisława

Kańczuga

Kołotyło Elżbieta

Leżajsk I

Klin Krystyna

Leżajsk II

Kulec Ryszard

Łańcut I

Bartman Jacek

Łańcut II

Chmiel Kamil

Przeworsk I

Lis Anna

Przeworsk II

Mrugała Stanisław

Żołynia

Dąbek Maria

 

Przemyśl

Podbilska Łucja

Bircza

Kopczak Urszula

Dubiecko

Bosak Maria

Dynów

Sieńko Małgorzata

Kalwaria Pacławska

Czerniak Zbigniew

Przemyśl I

Golec Jerzy

Przemyśl II

Klisowski Bogusław

Przemyśl III

Szczygieł Danuta

Żurawica

Buszta Halina

 

Sanok

Jarosz Stanisław

Brzozów

Dąbrowska Zofia

Domaradz

Fiejdasz Józef

Grabownica

Mariasz Bożena  

Jaćmierz

Bok Teresa

Rzepedź

Grządziel Kazimierz

Sanok I

Pałka Dorota

Sanok II

Grządziel Kazimierz

 


W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II -  BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY W SUROCHOWIE

     Przesłaniem tegorocznego Bezalkoholowego Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez AK archiprezbiteratu Jarosław 24 sierpnia 2014r w Surochowie było hasło duszpasterskie Wierzę w Syna Bożego” w  blasku świętości Jana Pawła II jako  dziękczynienie za dar kanonizacji, która rozświetliła mroki świata… wskazała drogi człowieka do świętości -  jedną z dróg jest Rodzina Bogiem  silna. Spotkanie Rodzin – w Rodzinie AK rozpoczęło się Uroczystą Eucharystią w Kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Pelca, który wygłosił Słowo Boże … Dzisiaj gromadzi się AK , która ma by ostoją i obroną Kościoła, winna żyć Ewangelią i budować na Prawdzie Bożej. Wskazał na skałę czyli Św. Piotra i Jego następców a szczególnie na Papieża Polaka Św. Jana Pawła II jako wzór drogi życia do świętości dla każdego,… współcelebransami  byli ks. proboszcz  z Moszczan  Ryszard Buryło i ks. proboszcz z Piwody Zbigniew Skorobut . W konfesjonale posługiwali ks. Wice-dziekan  dekanatu Radymno I proboszcz z Wacławic Adam Hus i ks. Janusz Kowal z Surochowa.  Oprawę liturgiczną przygotowała AK  wspólnie z zespołem  instrumentalno – wokalnym z Leżajska. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli pod batutą orkiestry strażackiej do świetlicy wiejskiej – czas upłynął bardzo mile  na wspólnej zabawie i wykwintnym poczęstunku przygotowanym przez POAK w Surochowie. Całość profesjonalnie prowadził ks. proboszcz Krzysztof Pelc. Niedzielnie popołudnie umilili:  występy zespołów muzyczno wokalnych z Leżajska., Tuczemp, Radymna, soliści z Wiązownicy, scholka dziecięca z Nowego Miękisza, kabarety rodzinne oraz młodzież i dzieci w montażu słowno- muzycznym w hołdzie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II z Wielkich Oczu. Nie zabrakło sportowo- zabawowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Festyn zakończono Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00 oraz wspólnie odśpiewaną pieśnią oazową Jana Pawła II „ Barka”w uścisku splecionych dłoni.
     „Bogu niech będą dzięki” – za to piękne niedzielne popołudnie czas spędzony na wspólnej  modlitwie i zabawie bez alkoholu w gronie licznych rodzin. Za ten dzień pracowity za ofiarowany nam czas i ogromne dobro w Słowie Bożym i czynie „ Bóg zapłać” kapłanom na ręce ks. proboszcza Krzysztofa Pelca.  Za wszelkie dobro darczyńcom za trud olbrzymiej pracy  POAK pod opieką Prezes Danuty Husiatyńskiej  - „Serdecznie dziękuję”.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Odpowiedzialna
za pracę AK archiprezbiteratu Jarosław
Cecylia Baran


DZIESIĄTY DOBROCZYNNY BEZALKOHOLOWY FESTYN AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

     3 sierpnia 2014 r. odbył się w Krośnie Katolicki Dobroczynny Bezalkoholowy Festyn  pod nazwą „NIEDZIELA Z JEZUSEM”, zorganizowany przez Akcję Katolicką Archprezbiteratu Krośnieńskiego. Przed rozpoczęciem festynu uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Kościele O.O. Franciszkanów pw. Nawiedzenia NMP u stóp Matki Bożej Murkowej – Koronowanej Patronki Naszego Miasta. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił O. Gwardian Krzysztof Janas sprawujący Mszę św. w intencji parafian, a w intencji uczestników festynu  modlił się archiprezbiter krośnieński ks. Jan Bielec proboszcz parafii św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie.  W Słowie Bożym o. Gwardian nawiązując do przeczytanej ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba… wy dajcie im jeść… (Mt.14,16)    przypomniał, że „…Bóg   mobilizuje nas  do zaangażowania się i sprawia, że nasze działanie podejmowane z ufnością do Boga, będzie owocne”.      „Zachęcał wszystkich parafian do uczestnictwa w festynie. Na zakończenie dokonano aktu zawierzenia Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego Matce Bożej Murkowej Krośnieńskiej Pani – Obrończyni Wiary.  Obsługę liturgiczną przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. O g. 15.00 na krośnieńskim rynku odmówiliśmy  koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy uczestników festynu, mieszkańców naszego miasta i okolic. Modlitwę poprowadził Gwardian klasztoru Franciszkanów O. Krzysztof Janas oraz przedstawiciel Akcji Katolickiej.   Podczas festynu prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz młodzieży potrzebującej pomocy finansowej w leczeniu choroby  nowotworowej. Oprócz kwesty dochód z festynu przyniosła sprzedaż cista domowego upieczonego przez członków AK oraz indywidualnych wpłat poszczególnych parafii. Czas festynu wypełniły występy zaproszonych zespołów z okolicznych miejscowości i z Krosna. I tak w kolejności wystąpiły: Wietrznianki, Klimkówczanki, Haczowianie, Białobrzeżanie, Mali Łęczanie, Jarzębina z Piotrówki, Równianie, Seniorzy ze Świerzowej, Bobrzanie, Orkiestra Rodzinna Pernali i Turków im. Jana i Emilii Pernal z Lubatowej, Rymanowianie i Oaza Młodych z parafii Rymanów, która przygotowała montaż słowno-muzyczny „W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II”. Większość zespołów wystąpiła kolejny raz na naszym festynie za co wyrażamy szczególne podziękowanie. Festyn zakończono o g. 21.00 Apelem Jasnogórskim w obecności kopii Obrazu Matki Bożej Murkowej - Krośnieńskiej Pani, której miasto Krosno zawdzięcza cudowną obronę w roku 1657, a której tytuł: Obrończyni Wiary, nadał podczas koronacji Jej obrazu w 2010r., właśnie tu na krośnieńskim rynku,  ks. Abp Józef Michalik. Błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił O. Gwardian Krzysztof Janas. Festyn prowadziła p. Małgorzata Śliwka – prezes Akcji Katolickiej w parafii Rymanów Zdrój.  Zdjęcia wykonała p. Elżbieta Gurgacz – prezes Akcji Katolickiej z parafii M.B. Królowej Polski w Krośnie.

     „Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego przedsięwzięcia składamy : Bóg zapłać!

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej

w archiprezbiteracie krośnieńskim 

Marek Jastrząb


SIERPNIOWY FESTYN RODZINNY W ALBIGOWEJ

     „Nie lękajcie się być świętymi”, to hasło tegorocznego, IX już Sierpniowego Festynu Rodzinnego Akcji Katolickiej archiprezbiteratu łańcuckiego, który odbył się 3 sierpnia, na pięknym obiekcie K.S. Arka w Albigowej. Słowa hasła, widniejące na scenie głównej, obok portretu świętego Jana Pawła II, zapożyczone z tekstu  homilii Ojca Świętego wygłoszonej w 1999 r w Starym Sączu, przypominały, że to wezwanie jest cały czas aktualne. Słowa Ojca Świętego popłynęły z głośników, przypominając, że „…jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?.... Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”  Po słowach modlitwy, wszyscy powierzyli swoje sprawy, problemy świętemu, aby Ten przedstawił je i orędował na nimi u Ojca Niebieskiego. Wskazówek, co zrobić, jak żyć,  udzielił w obecności relikwii św. Jana Pawła II,  ks. Prał. Józef Niżnik, asystent Akcji Katolickiej, w przesłaniu wygłoszonym do uczestników festynu, wskazując, że uświęcać się można poprzez wszystkie działania zgodne z wolą Bożą, a ks.  Tadeusz Barcikowski, proboszcz z Albigowej pobłogosławił nimi wszystkich zebranych. Potem uczestnicy festynu, a wielu ze łzą w oku,  odśpiewali na stojąco Barkę. Na stadionie /czytaj z nami/ dało się odczuć obecność naszego, wielkiego człowieka, Polaka, papieża i świętego.                                                   
     Skupiłem się tylko na jednym wątku tego festynu, bo był on dla mnie najważniejszy.  „Reszta” też  była ważna, bo występy artystyczne stały na bardzo wysokim poziomie, wokół też było wiele atrakcji, ale były one tylko tłem tego, co działo się w sercach wielu… Tego zapomnieć się nie da. „Tą resztę” można pooglądać  na zdjęciach, i tak, jak informowaliśmy na plakatach cały festyn był hołdem św. Janowi Pawłowi II, o czym pamiętali wszyscy występujący artyści i uczestnicy.
     Pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do organizacji tego festynu, uczestnikom, artystom, instytucjom wspierającym, darczyńcom, członkom naszej Akcji Katolickiej, zaproszonym gościom w tym kapłanom ks. Asystentowi Józefowi Niżnikowi i ks. Proboszczowi Tadeuszowi Barcikowskiemu, a nade wszystko Panu Bogu, że pobłogosławił to przedsięwzięcie.

Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej

w archiprezbiteracie łańcuckim

Tadeusz Rogowski

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

 

Zapraszam do obejrzenia relacji tv >>


Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2014 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej