WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA CZŁONKÓW POAK ARCHIPREZBITERATU KROŚNIEŃSKIEGO

Członek Akcji Katolickiej ciągle wierzy i ufa Panu, że może ten świat zlaicyzowany przemienić.


Weźmy udział w dniu skupienia Archprezbiteratu Krośnieńskiego 25 kwietnia (sobota) godz. 9.30 w Krościenku Wyżnym by na nowo oddać swoje życie na służbę Chrystusowi  przed  Jego krzyżem.

W programie:

1,Konferencja o krzyżu  (ks. Asystent Akcji Katolickiej)
2 Oddanie się osobiste przed  krzyżem.
3 Msza św.

Odpowiedzialny za pracę

w Archiprezbiteracie Krośnieńskim

Stanisław Tabiś


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU BIESZCZADZKIEGO

    24 kwietnia br. w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy odbył się Wiosenny Dzień Skupieniana dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Spotkanie rozpoczęliśmy od koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie adoracji Krzyża, które prowadził ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Wojciech Szlachta, archiprezbioterat bieszczadzki, a współkoncelebransami byli: ks. prał. Józef Niżnik, który również wygłosił homilie, ks. Tomasz Surmacz, proboszcz parafii Olszanica, ks. Marek Typrowicz, proboszcz parafii Ustrzyk Górne, ks. Tomasz Latoszek, proboszcz parafii Berezka oraz ks. Jerzy Ossoliński.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


CHRYSTUS PODAJE CI REKĘ

Codziennie człowieku – chwyć się jej mocno i nie wypuszczaj. Warto zaufać Jezusowi, który pomaga potrzebującym swoją łaską. Sens życia,  może pokazać ci tylko sam Bóg i pokazuje go każdego dnia. Trzeba Go dotknąć, szukać, mieć nadzieję i tylko w Biblii można spotkać Żywego Chrystusa. Jeśli bierzesz Biblię do reki zapraszasz Boga do siebie. Czytać Pismo Święte należy tak, by Nim żyć tego oczekuje od nas Bóg a szczególnie od członków AK.

Są to wybrane Słowa wypowiedziane w homilii przez ks. prał. Józefa Niżnika do Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu jarosławskiego na Wiosennym Dniu Skupienia, który przeżywali 19.04.2015 r. w parafii Św. Zofii i Szczepana w Laszkach.

W niedzielne popołudnie koronką do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. Łukasza Mendyka wikariusza z Laszek rozpoczęto – spotkanie z Chrystusem. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Józef Niznik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, współcelebransami byli: ks. dziekan dekanatu Radymno II, Marian Karbowski – proboszcz i gospodarz tego spotkania,  ks. dziekan dekanatu Jarosław I Jan Jagustyn - proboszcz z Pawłosiowa oraz proboszcz z Piwody i Majdanu Sieniawskiego pozostali kapłani posługiwali w konfesjonale a było ich razem dziesięciu,  przybyli z sąsiednich parafii. Świątynia wypełniona gośćmi i parafianami zasłuchanymi w Słowo Boże wypowiedziane przez ks. prał. Józefa Niżnika przed Krzyżem z kościoła św. Damiana w Asyżu, który w kopii odwiedził AK i tych , którzy zapragnęli poświęcić swój czas na modlitwę.

Kiedy jednak nie znajdzie się sensu w Jezusowym Krzyżu, nie znajdzie się go też w swoim życiu. Zauważ, umęczony, sponiewierany, odrzucony przez ludzi, zdradzony przez uczniów, przybity do Krzyża Jezus mówi „Wykonało się”. Nasze odkupienie przyszło przez Chrystusowy Krzyż. Za nawróconym Szawłem trzeba nam zrozumieć mowę krzyża, który nadaje sens wszystkiemu, mówił ks. prał. Spójrz na swoje życie po Bożemu, po Chrystusowemu przytul się do Krzyża , adoruj Go, patrz i medytuj – wyjdź z zaślepienia ku widzeniu to jest przecież droga nawrócenia serca!
Bogu niech będą dzięki za ten czas. „Bóg zapłać” kapłanom za bycie z nami  ofiarowane nam chwile i wszystkim za wszystko, by to spotkanie było duchowym pożytkiem dla każdego.

Odpowiedzialna za pracę AK
w archiprezbiteracie jarosławskim
Cecylia Baran


 WZRASTAĆ W JEDNOŚCI Z CHRYSTUSEM

    18 kwietnia 2015 r. członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego w liczbie ok. 200 osób zgromadzili się na wiosennym dniu skupienia w parafii św. Jana KantegoNiebocku.
    Spotkanie rozpoczęło się koronką do Bożego Miłosierdzia prowadzoną przez odpowiedzialnego za pracę w archiprezbiteracie sanockim p. Stanisława Jarosza oraz poszczególnych członków Akcji Katolickiej.
Po modlitwie ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję, w której m.in. przybliżył postać św. Franciszka z Asyżu.
    Kolejnym punktem była adoracja kopii krzyża z kościoła św. Damiana w Asyżu. Jezus Chrystus, który jest samym życiem, wypełniając wolę Ojca, przyoblókł się w śmiertelną szatę człowieczeństwa, aby w ofierze krzyża uśmiercić w sobie śmierć, a przez to śmiertelną ludzkość obdarzyć łaską uczestnictwa w Boskiej naturze, czyli życiem w zjednoczeniu z Bogiem
    Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była Eucharystia celebrowana przez archiprezbitera ks. dr Andrzeja Skibę, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. prał. Józefa Niżnika, dziekana dekanatu Grabownica ks. prał. Stanisława Jachowicza, proboszcza parafii Niebocko ks. Edwarda Stępnia oraz proboszcza parafii Trześniów ks. Witolda Szmyda. Posługę w konfesjonale pełnił katecheta ks. Zenon Ścirko. Nad całością czuwała pani Prezez Halina Skotnicka.

Dorota Pałka

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERARU ŁAŃCUCKIEGO

    W dniu 11 kwietnia br., w łańcuckiej Farze odbył się archiprezbiterialny „Dzień Skupienia” dla członków i kandydatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób.

    Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego (w wigilię Święta Miłosierdzia) prowadzoną przez członka Zarządu DIAK – Tadeusza Rogowskiego. Po modlitwie ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję wprowadzającą do Adoracji Krzyża, tzw. krzyża franciszkańskiego, który był wystawiony w prezbiterium. Adoracja trwała ok. godziny i zakończyła się ucałowaniem krzyża przez uczestników zgromadzenia.

    Następnie rozpoczęła się Eucharystia, celebrowana przez asystenta DIAK ks. Józefa Niżnika, proboszcza  miejscowej parafii ks. Tadeusza Kocura i 10 innych księży asystentów POAK. W homilii ks. prałat Niżnik odniósł się do dwóch istotnych spraw a to: roli i zadań Akcji Katolickiej w nawiązaniu do Krzyża Chrystusowego oraz faktu, iż jesteśmy przed Świętem Miłosierdzia Bożego i my jako członkowie oraz kandydaci POAK powinniśmy o tym pamiętać. Przed udzieleniem kapłańskiego błogosławieństwa ks. prałat Józef przypomniał, iż w grudniu 2014 r. minęła 15 rocznica śmierci pana Romana Dyrdy i jego małżonki Janiny. Podkreślił jak wielka była zasługa pana Dyrdy w tworzeniu i rozwijaniu Akcji Katolickiej w naszej diecezji a w szczególności w archiprezbiteracie łańcuckim.

Józef Szczupak

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


OSTATNIE POŻEGNANIE

    10 kwietnia 2015 r. odeszła do domu Ojca Janina Sykała - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy kościele o. Karmelitów w Przemyślu oraz pracownik biura diecezjalnego Akcji Katolickiej.

    We wtorek tj. 14 kwietnia 2015 r. o godz.12.00 w kościele o. Karmelitów w Przemyślu odbędzie się Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu przy ul.Słowackiego.

 

    Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj Jej świeci

 


MODLITWA PRZY POMNIKU ŚW. JANA PAWŁA II W INTENCJI ABP JÓZEFA MICHALIKA

    Święty Jan Paweł II wprowadzając do naszej modlitwy różańcowej tajemnice światła skłania nas do kontemplacji Jezusa Chrystusa, który jest Światłem świata. Tego światła potrzebują dzisiejsze czasy. O obecność Chrystusa w naszym świecie trzeba się starać a wysiłki te  winniśmy poprzeć modlitwą.

    W najbliższą środę, to jest 8 kwietnia 2015 r. godzinie 19.00 będzie możliwość wspólnej modlitwy tajemnicami światła. Modlitwa ta będzie miała miejsce w Przemyślu, przy pomniku św. Jana Pawła II na placu Niepodległości.

    Odmawiając różaniec, polecać będziemy sprawy naszej Ojczyzny, a s sposób szczególny modląc się będziemy wyrażali naszą solidarność z Księdzem Arcybiskupem Józefem Michalikiem Metropolitą  Przemyskim w przeddzień kolejnej rozprawy w przemyskim sądzie.

    Zapraszamy wszystkich Członków Akcji Katolickiej i prosimy o liczny udział w tym szczególnym miejscu i czasie.


WIELKANOC 2015

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

Niech ta Tajemnica naszej wiary towarzyszy Wam i Waszym najbliższym. Błogosławionych Świąt

 


STANOWISKO ORAZ APEL DO KS. ABP JÓZEFA MICHALIKA

    9 kwietnia br. przed Sądem Okręgowym w Przemyślu ma odbyć się kolejna rozprawa przeciwko Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. W związku z tym skierowaliśmy do Księdza Metropolity apel, który zamieszczamy poniżej.

    Jako polscy katolicy mamy obawy, że proces ten zapoczątkuje ograniczenie wolności posługi Słowa, a co za tym idzie, zakaz głoszenia Katolickiej Nauki Społecznej w kościołach, czyli koniec wolności religijnej w Polsce. Wyrażamy stanowczy protest, który zawarty został w stanowisku.

    Równocześnie apelujemy o kontynuację modlitwy za Księdza Arcybiskupa i za Ojczyznę.

 

AKCJA KATOLICKA I KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
NIE GODZIMY SIĘ NA TO, BY WŁADZA PAŃSTWOWA
BADAŁA LEGALNOŚĆ GŁOSZENIA NAUCZANIA KOŚCIOŁA

    Jeżeli sądy miałby prowadzić sprawy takie, jak ta w przemyskim sądzie przeciw Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, to za chwilę przed sądem będą stali wszyscy biskupi. Arcybiskup Józef Michalik w kazaniu mówi to, co Kościół od zawsze naucza w sprawie rodziny. Bez odnoszenia tego do żadnej konkretnej osoby. Jedna pani mów, że ją to obraża. Innymi słowy, obraża ją nauczanie Kościoła. Uważa, że państwo powinno zabronić jego głoszenia. Sąd przyjmuje to za dobrą monetę i prowadzi sprawę.

    Z łatwością można sobie wyobrazić, że ta pani poczuje się równie obrażona komunikatem z kolejnego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski. Wszyscy biskupi z naszego kraju spotykają się co jakiś czas. Efektem spotkań jest między innymi komunikat odnoszący się także do spraw bieżących. Bardzo często do spraw rodziny i ataków na jej kondycję we współczesnej kulturze i polityce. Wszyscy biskupi razem mówią wówczas mniej więcej dokładnie to, co Arcybiskup Józef Michalik we wrocławskiej katedrze.

    Tak się składa, że sądy przy Al. Solidarności w Warszawie znajdują się dość blisko siedziby Konferencji Episkopatu Polski. Czy to oznacza, że pani Marenin może doprowadzić do tego, iż wszyscy biskupi będą musieli stanąć przed tamtejszym sędzią? Brzmi to dość nieprawdopodobnie. A jednak w taki sposób sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu zdecydował się zażądać, by Arcybiskup Michalik stawił się przed nim i tłumaczył z treści wygłoszonego kazania.

    Być może przemyski sędzia działa po prostu bezprawnie. W takim razie władze państwa powinny znaleźć sposób, by coś z tym zrobić. Tak czy inaczej uważamy, że Ksiądz Arcybiskup nie powinien ulegać tego typu absurdalnym żądaniom. W dziś ogłoszonym stanowisku prosimy Księdza Arcybiskupa, by 9 kwietnia do sądu w Przemyślu nie szedł. Inaczej, jak łatwo przewidzieć, pani Marenin lub jej podobna osoba będzie za chwilę chciała tak samo potraktować wszystkich hierarchów razem, a potem, kto wiem, może wszystkich katolików w Polsce.

 

Zarząd

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Zarząd

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Przemyskiej

 

Do pobrania stanowisko >>

 

APEL
AKCJI KATOLICKIEJ  I KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
WS PROCESU PRZEMYSKIEGO
J.E. KS. ABP JÓZEFA MICHALIKA

    W kazaniu wygłoszonym 16 października 2013 roku we wrocławskiej Katedrze Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik mówił o podstawowych zasadach nauczania Kościoła dotyczących rodziny. Treści doktrynalnych nie odnosił do żadnej konkretnej osoby. Mimo to jedna z feministek uznała, iż obraża ją to osobiście i skierowała sprawę do sądu. Sąd Okręgowy w Przemyślu przyjął takie powództwo i rozpoczął jego rozpatrywanie. Oznacza to, iż sędzia orzekający w sprawie widzi przynajmniej teoretyczną możliwość orzeczenia, iż głoszenie nauczania katolickiego w Polsce jest nielegalne. Gdyby sędzia z góry wykluczał taka możliwość, tak skonstruowane powództwo już na wstępie by oddalił.
    Sędzia uznał, że władza państwowa posiada jurysdykcję dla badania legalności głoszenia nauczania Kościoła i dla zbadania tej kwestii zażądał, by Księdza Arcybiskup Józef Michalik 9 kwietnia 2015 roku stawił się w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, by składać zeznania.

    Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zwracają się z prośbą do Księdza Arcybiskupa, by odmówił uczestniczenia w takim postępowaniu. Obecność Księdza Arcybiskupa w sądzie oznaczałaby, iż godzimy się na to, by władza państwowa badała legalność głoszenia nauczania Kościoła. Jako polscy katolicy powinniśmy stanowczo zaprotestować.
    Jeżeli polskie przepisy dopuszczają, by sąd badał legalność nauczania religii katolickiej, powinny być natychmiast zmienione.
    Jeśli przemyski sędzia działa bezprawnie, powinny natychmiast zostać w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje.

    Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży apelują do parlamentarzystów i wszelkich organów posiadających kompetencje dla podjęcia działań w zaistniałej sytuacji, by natychmiast wszczęły stosowne kroki. 9 kwietnia 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Przemyślu nie powinna się odbyć rozprawa, podczas której sąd będzie badał, czy głoszenie nauczania Kościoła jest zgodne z prawem.

 

Zarząd

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Zarząd

      Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
    Archidiecezji Przemyskiej


 

Do pobrania apel >>


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU PRZEMYSKIEGO

    „Pan Bóg wysyła zaproszenia"... i czeka na Ciebie! lecz wyboru dokonujesz Ty sam członku Akcji Katolickiej!
Jeśli znalazłeś czas na spotkanie z Panem wyszedłeś stokrotnie obdarowany. Jeżeli zaproszenie pozostało bez twojej odpowiedzi, to kochający Bóg cichutko zapłakał nad oziębłością twego serca. Być może było to ostatnie zaproszenie jakie wysłał do Ciebie kochający Ojciec!!!"
    14 marca 2015 roku członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu przemyskiego w liczbie ok. 80 osób zgromadzili się na wiosennym dniu skupienia w kościele o. Karmelitów w Przemyślu. Tematyka rozważań koncentrowała się wokół krzyża - znaku naszego zbawienia. Adorowaliśmy kopię  krzyża z kościoła św. Damiana w Asyżu. Przed takim wizerunkiem przed laty modlił się św. Franciszek. Umiał się wsłuchać w głos Boży i podjął się realizacji zadania, które Pan Bóg mu zlecił. Do członków Akcji Katolickiej także przemawiał Chrystus: z drzewa krzyża - swoim umęczonym przenajświętszym ciałem, słowami Pisma świętego, obecnością bliźnich a także posługą ks. asystenta diecezjalnego Józefa Niżnika.
    W czasie konferencji ks. prałat przybliżył nam postać św. Jana Chrzciciela i jego rolę w planie zbawienia. Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była Eucharystia koncelebrowana przez diecezjalnego asystenta ks. prał. Józefa Niżnika i ks. prał. Mariana Koźmę. W trakcie homilii ks. Asystent porównywał postawę na modlitwie faryzeusza i celnika. Zmuszał słuchaczy do przeanalizowania swojej postawy na modlitwie. Podkreślał jaka ważną rolę ma pełnić modlitwa w naszym życiu i nawróceniu. Uświadomił nam, że nawrócenia potrzebuje każdy człowiek, bo każdy z nas jest grzeszny. Nawrócenie nie jest jednorazowe lecz ciągłe: po każdym grzechu musimy się podnosić i wracać do Boga.

    Na zakończenie spotkania z okazji zbliżających się imienin ks. Asystenta  polecaliśmy Jego osobę opiece św. Józefa.
Odpowiedzialna za pracę arch. przemyskiego Łucja Podbilska prosiła wszystkich członków Akcji Katolickiej o szczególną modlitwę w intencji naszego Pasterza ks. Abpa Józefa Michalika -  o siłę przetrwania trudnych chwil.

    Serdeczne słowa podziękowania kierujemy na ręce Ojców Karmelitów którzy tak serdecznie przyjęli nas w swojej świątyni. Dziękujemy proboszczowi parafii o. Piotrowi Ścibor za posługę w konfesjonale i ojcu Stefanowi za piękne powitanie. Niech Pan Bóg stokrotnie nagrodzi.


MODLITEWNA SOLIDARNOŚĆ  Z KS. ABP JÓZEFEM MICHALIKIEM

    12 marca 2015 r. w Przemyślu odbędzie się kolejna rozprawa sądowa przeciwko naszemu Pasterzowi. Zarzuty dotyczą homilii wygłoszonej we Wrocławiu mówiącej o zagrożeniach polskiej rodziny.

    Proces ten odczytujemy jako kolejny atak na osobę Pasterza oraz ograniczanie wolności swobody nauczania Kościoła w Polsce.

    Pragniemy przypomnieć, że Konstytucja RP zapewnia wolność sumienia i religii wszystkim obywatelom (art. 53), oraz wolność wyrażania swoich poglądów i informacji (art. 54).

    Wolność wyrażania poglądów to istotna gwarancja zapewniona w społeczeństwie demokratycznym. Zważywszy na wolność słowa i wolność sprawowania posługi, czwartkowy proces to godzenie w wartości chrześcijańskie i w hierarchów.

    Dlatego w dzisiejszą niedzielę i 12 marca podejmijmy duchową łączność przez wspólną modlitwę z ks. Arcybiskupem.

    Zachęćmy również nasze rodziny, znajomych i inne organizacje kościelne działające w parafiach, by „modlitewny szturm do Nieba” wzmocnił naszego Arcypasterza.

Zarząd DIAK
Archidiecezji Przemyskiej


AKCJA KATOLICKA  Z ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAWSKIEGO WSPIERA MODLITEWNIE SWOJEGO PASTERZA KS. ABPA JÓZEFA MICHALIKA

    Dając wyraz jedności z hierarchią, Prezesi POAK z archiprezbiteratu Jarosławskiego spotkali się w drugi dzień Nowenny do św. Józefa, 11 marca 2015 r. w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczęto adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. Mateusz Berdechowski przewodnicząc w nowennie, Akcja Katolicka poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarując ją w intencji Jego Ekscelencji Ks. Abpa Józefa Michalika, jako wsparcie modlitewne w obronie naszego pasterza przed złośliwymi  atakami na Jego osobę. Następnie wszyscy uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prał. Andrzeja Surowca, archiprezbitera jarosławskigo, oraz ks. Mateusza Berdechowskiego ofiarując ją w intencji naszego przemyskiego Metropolity.

    Druga część spotkania formacyjnego odbyła się w sali lustrzanej przy kościele, w którym uczestniczył ks. prał. Andrzej Surowiec, przewodniczył modlitwie i wygłosił okolicznościowe Słowo, wskazał na współpracę AK z hierarchią, jasne stanowisko w sprawach obrony Kościoła i Jego wartości wypływających z nauczania Chrystusa i życie według zasad po Bożemu na co dzień. Zaproponował wiele wspólnych inicjatyw do współpracy AK w archiprezbiteracie.  Bieżące informacje z życia stowarzyszenia wynikające z planu pracy na najbliższy okres po odbytym ostatnio w Przemyślu posiedzeniu Zarządu DIAK przekazała odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteriacie Cecylia Baran. W spotkaniu uczestniczyła p. Maria Stryczek - Sekretarz Zarządu DIAK, p. Mariusz Walter - Delegat do KIAK oraz p. Stanisław Cisoń – Członek Komisji Rewizyjnej DIAK.

    Za dołożenie wszelkich starań by to spotkanie przebiegało w atmosferze modlitwy, przekazaniu rzetelnej informacji i podjęciu wspólnych zadań do dalszej pracy w stowarzyszeniu składamy: „Serdeczne Bóg zapłać” -  ks. Prał Andrzejowi Surowcowi i Pani Prezes POAK  Janinie Pysiak oraz wszystkim prezesom POAK tak licznie przybyłym. „Bogu niech będą dzięki” za wspólnie spędzone chwile.

Odpowiedzialna za pracę AK
w archiprezbiteracie Jarosław
Cecylia Baran


AKCJA KATOLICKA U MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SERC NASZYCH

    W pierwszą sobotę marca br. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Dąbrówkach, miało miejsce spotkanie modlitewno–formacyjne Prezesów archiprezbiteratu łańcuckiego. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym od Dróżek Różańcowych.  Z kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Serc Naszych, wyruszyliśmy z pieśnią i różańcem w ręku do Ogrodu Różańcowego, aby  tam rozważać tajemnice bolesne. W naszej wędrówce towarzyszył nam wizerunek Maryi, niesiony przez Prezesów. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Czesława Prucnala, który przedstawił historię przybycia Cudownego Obrazu Matki Bożej do Dąbrówek  jak również przytoczył kilka znaków -  łask jakich za pośrednictwem Maryi doświadczyli mieszkańcy oraz przybywający pielgrzymi. Przed zasłonięciem Cudownego Wizerunku polecił Akcję Katolicką, wszelkie podejmowane działania oraz rodziny w opiekę  Matce Bożej Pani Dąbrowskiej.

    Kolejna część spotkania odbywała się w Domu Kultury, przewodniczył jej odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie łańcuckim Tadeusz Rogowski, który przybliżył zadania Akcji Katolickiej na najbliższy okres wynikające z programu pracy jak również nawiązał do minionego roku pracy.    

    W spotkaniu uczestniczyła również Pani Prezes DIAK Danuta Figiela, zabierając głos w sprawach ważnych dla naszego stowarzyszenia, podkreślając wagę i znaczenie zbliżającego się II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą odmówioną          w intencji Kobiet z racji przypadającego w dniu następnym ich święta.

    Za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania, przybliżenie historii i modlitwę serdeczne Bóg zapłać dla ks. Czesława Prucnala.  Za wspólną modlitwę i poświęcony czas nie tylko dla siebie ale również dla drugiego człowieka – składam wszystkim przybyłym Prezesom  Serdeczne Dziękuję. 

Odpowiedzialny za pracę  AK
w Dekanacie Łańcut II
Kamil Chmiel

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


PIELGRZYMUJĄCA PIETA

    Widoczna na zdjęciu Pieta, będąca dziełem Wincentego Pażyry z Nowej Sarzyny w archidiecezji przemyskiej, ruszy niebawem na pielgrzymkowy szlak w ramach przygotowań do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Inicjatywę, na wniosek artysty, przyjął  Diecezjalny Instytut AK  w Przemyślu.
    Swoje pielgrzymowanie Pieta rozpocznie od udziału  w XX Pielgrzymce Akcji  Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej do  Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Święty jest patronem przemyskiej AK. Następnie, pod koniec czerwca rzeźba dotrze na Jasną Górę z Ogólnopolską Pielgrzymką naszego stowarzyszenia, aby następnie trafić 20 września do Krakowa, na zakończenie kongresu. Metrowej wielkości Pieta jest wykonana z czarnego dębu rzecznego, wydobytego z Sanu.
    Jej twórca Wicncenty Pażyra to niezwykła postać.  Jest prezesem POAK w Nowej Sarzynie i organizatorem corocznego programu pielgrzymkowego po sanktuariach w Polsce.  Jego zainteresowanie rzeźbą datuje się od lat siedemdziesiątych. Brał udział w Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy, organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury, gdzie był pięciokrotnie wyróżniany i nagradzany. Ostatnie wyróżnienie zdobył  podczas XIBiennale, w 2012 roku, za płaskorzeźbę „Święty Maksymilian”. Wyrzeźbione przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach, między innymi  w Licheniu, w siedzibie Radia Maryja w Toruniu, a także w Watykanie, dokąd zawędrował jako dar dla Ojca Świętego od pielgrzymów. Do kościoła w Sarzynie wyrzeźbił dwa feretrony i mały ołtarzyk św. Maksymiliana. Jego grupa rzeźb figuralnych, zatytułowana „ Orkiestra i pary  taneczne”, nagrodzona na rzeszowskim biennale, wystawiona jest na stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Przez 30 lat tworzył dekoracje do Grobu Pańskiego i Ciemnicy w kościele w Sarzynie.
    Kolejną pasją Wincentego Pażyry jest organizacja pielgrzymek pieszych i autokarowych do polskich sanktuariów. Tych ostatnich zorganizował 124. Wzięło w nich udział łącznie 23 500 osób. Przez dwadzieścia pięć lat prowadził pielgrzymki piesze do sanktuarium w Leżajsku, przez dwadzieścia dwa lata do Kalwarii Pacławskiej. Dziesięciokrotnie był współorganizatorem pielgrzymek z Rzeszowa na Jasną Górę.
    Pan Wincenty jest również aktywnym działaczem społecznym. W  roku 1980  mocno  zaangażował  się  w  ruch „Solidarności”. Był jednym z założycieli struktur związku w swoim miejscu pracy. Nie zaprzestał też działalności w stanie wojennym. Prowadził kronikę związku, przechowywał zakazane materiały. W 2005 roku, z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” został uhonorowany statuetką „Trzech Krzyży Gdańskich” oraz uczestniczył, jako gość honorowy w uroczystościach jubileuszowych w Stoczni  Gdańskiej. Jest także kawalerem krzyża „Semper Fidelis Zawsze Wierny” – odznaczenia przyznawanego osobom zasłużonym dla Solidarności i Ojczyzny. Dziś jest przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

źródło: www.ak.org.pl


STANOWISKO AKCJI KATOLICKIEJ WOBEC PREPARATU elleOne

    Jesteśmy za życiem

    Akcja Katolicka wyraża stanowczy protest w związku z chęcią wprowadzenia do obrotu preparatu postkoitalnego tzw. „pigułki dzień po”, który ma być wydawany bez recepty nawet młodzieży od 15 roku życia. Działanie tej pigułki w opinii ekspertów niszczy organizm kobiety, nie dopuszcza do utrzymania ciąży lub do jej powstawania.
    Swobodny dostąp do tego preparatu spowoduje również propagowanie swobody seksualnej wśród dzieci i młodzieży, a co za tym idzie kolejny etap rewolucji seksualnej. Seksedukacja oraz powolne, ale skuteczne wykluczanie rodziców z procesu wychowania własnych dzieci trwa. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że jesteśmy odpowiedzialni za każde poczęte ludzkie życie bez względu na stadium rozwoju.

    Jako członkowie Akcji Katolickiej stajemy w obronie wartości chrześcijańskich i szacunku dla każdego człowieka.
Stajemy w obronie właściwych relacji między mężczyzną a kobietą, które powinny być oparte na wzajemnej miłości, a nie na swobodzie seksualnej.

    Wyrażamy zdecydowany, stanowczy protest przeciwko rozszerzaniu cichej aborcji i przypominamy, że każde ludzkie życie posiada niezbywalna ludzką godność.

Zarząd DIAK
Archidiecezji Przemyskiej


 

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2015 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej