WIELKANOC 2014


PIERWSZA ŁAŃCUCKA EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

    Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce i słuchając rozważań. Można na stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi zgromadzonych na tym nabożeństwie. Każdy sposób jest inny, nie ma lepszych czy gorszych.
Wybraliśmy rozważania Drogi Krzyżowej podczas 45 km pieszej, nocnej wędrówki prowadzącej drogami Łańcuta, Woli Dalszej, Dąbrówek, Czarnej, Krzemienicy. Było to nie małe wyzwanie dla ponad 100 osobowej grupy ludzi młodych i starszych, doświadczenie własnej słabości i chociaż małego ułamka ciężaru jaki dźwigał Jezus podczas swojej drogi. Bo inaczej się patrzy na Jego cierpienie z ciepłej ławki, inaczej gdy stopy są pełne odcisków, nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy oczy się zamykają, bo to przecież jest wędrówka całą noc.
Staraliśmy się iść od stacji do stacji w milczeniu, rozważając słowa przeczytane przy każdej stacji. Wyruszyliśmy w piątek 11 kwietnia o godzinie 21 z kościoła pw. św. Józefa w Łańcucie na Podzwierzyńcu, po Mszy świętej, którą odprawił ks. Alojzy Szwed, miejscowy proboszcz. Poruszaliśmy się małymi grupkami, każda grupa zabrała ze sobą poświęcony brzozowy krzyż. Stacje Drogi Krzyżowej wyznaczone były przy przydrożnych krzyżach, przy kościołach. Do ostatniej Stacji, wyznaczonej przy Krzyżu Misyjnym kościoła św. Józefa, z którego to wyruszyliśmy w drogę dotarliśmy około 7 rano w sobotę.
Pomysł zorganizowania w Łańcucie ekstremalnej Drogi Krzyżowej wyszedł od pani Joanny Gwizdak z parafii św. Józefa oraz od pani Elzbiety Reguła z parafii pw. Chrystusa Króla w Łańcucie, uczestniczek EDK, która odbyła się w Jarosławiu.  
Do promocji i pomocy przy organizacji Łańcuckiej EDK włączył się POAK parafii św. Józefa na Podzwierzyńcu z panią Prezes Cecylią Kisiel oraz Prezesi POAK dekanatu Łańcut II.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

                                                                                                        Jan Szylar
Prezes POAK Łańcut pw. Chrystusa Króla
odpowiedzialny za AK w dekanacie Łańcut II


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU SANOCKIEGO

    Wiosenny Dzień Skupienia członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego odbył się 5 kwietnia 2014 roku w parafii Narodzenia NMP Sanok-Dąbrówka w obecności Relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Czuwanie modlitewne rozpoczęło się o godzinie 14 Drogą Krzyżową, którą poprowadził proboszcz tutejszej parafii ks. Michał Błaszkiewicz.  Rozważania poszczególnych stacji, odwołujące się do życia i nauczania Jana Pawła II, czytali członkowie POAK Sanok – Dąbrówka. Następnie, w duchu przygotowania się do uroczystości kanonizacyjnych dwóch wielkich papieży, uczestnicy spotkania z uwagą wsłuchiwali się w treść konferencji wygłoszonej przez diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej ks. prał. Józefa Niżnika. Pozwoliła ona jeszcze głębiej poznać postacie i nauczanie Jana XXIII i Jana Pawła II. Ta część spotkania zakończyła się odmówieniem Litanii do Błogosławionego Jana Pawła II i ucałowaniem Jego Relikwii przez wszystkich zgromadzonych w świątyni.
    Dopełnieniem tego modlitewnego czuwania była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika, który wygłosił Słowo Boże o św. Janie z Dukli, wskazując na Jego niezłomną wiarę i wierność Chrystusowi. W koncelebrze uczestniczyli: proboszcz tutejszej parafii ks. Michał Błaszkiewicz, ojciec gwardian Zbigniew Kubit z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku oraz ks. Ludwik Pietryka proboszcz z parafii Wzdów, który wcześniej sprawował posługę w konfesjonale.
    Umocnieni wspólną modlitwą wyraziliśmy wdzięczność za dar tego spotkania Panu Bogu, ks. Asystentowi Józefowi Niżnikowi, proboszczowi tutejszej parafii ks. Michałowi Błaszkiewiczowi, obecnym ks. Asystentom i POAK w Sanoku- Dąbrówce na czele z panią Prezes Elżbietą Kocyłowską.

B.P.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU KROŚNIEŃSKIEGO

     5 kwietnia br. w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Równem odbył się Wiosenny Dzień Skupienia członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego. Witając uczestników, proboszcz ks. Wojciech Kisiel podał zebranym kilka informacji o liczącej już 660 lat parafii Równe. Poświęcenia obecnej świątyni w 1905 r. dokonał św. Józef Sebastian Pelczar, bp. Przemyski. Następnie odmówiliśmy kolejny Dzień Nowenny miesięcy ku czci św. Jana Vianneya w intencji kapłanów.

     Drogę Krzyżową poprowadził ks. Proboszcz, a rozważania czytali członkowie POAK Równe. W dalszej części spotkania Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. prał. Józef Niżnik wygłosił konferencję „Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II” przed dniem kanonizacji tych papieży w dniu 27.04.14 r. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Józef Niżnik („Rok Św. Jana z Dukli”). W koncelebrze uczestniczyli ks. Stanisław Pawul, proboszcz parafii Węglówka, ks. Wacław Socha, proboszcz z parafii Zręcin oraz ks. Wojciech Kisiel, proboszcz parafii Równe.

     Za uczestnictwo we wspólnym spędzeniu czasu na modlitwie przygotowującej nas do Świąt Wielkanocnych i kanonizacji dwóch wielkich papieży, dziękowaliśmy Panu Bogu, Kapłanom i POAK w Równem na czele z Prezes Marią Szczepanik.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA W ŻEGLCACH

    Mszą św. w kościele parafialnym w pierwszy piątek miesiąca kwietnia, a zarazem w przeddzień rozpoczęcia corocznych rekolekcji wielkopostnych w parafii Żeglce, parafianie oraz pracujący w parafii księża: ks. Jan Luchowski, miejscowy proboszcz i ks. Wojciech Szpylma przeszli ulicami Żeglec przez Chorkówkę do Leśniówki w uroczystej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo zorganizował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, czytając rozważania przy stacjach, czuwając nad bezpieczeństwem biorących udział wiernych. Przygotowanie stacji jak co roku wykonali właściciele przydrożnych posesji w poszczególnych miejscowościach. Forma tego nabożeństwa „wrosła” już do naszej tradycji. Najmłodsi pokonywali trasę w wózkach dziecięcych, a seniorzy wspierani przez sprawnych członków rodzin.

Nabożeństwo zakończono w kościele filialnym w Leśniówce Mszą św. Panu Bogu dziękowaliśmy za piękną pogodę w czasie trwania nabożeństwa.


Prezes Zarządu POAK
Edward Widziszewski

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


 

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2014 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej