KSIĄDZ ASYSTENT W RADIO MARYJA I TELEWIZJI TRWAM

    W najbliższą środę (03.02.br) ks. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej w Toruniu weźmie udział w TV TRWAM w programie o św. Andrzeju Boboli w godz. 18.15-19.25, oraz w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja od godz. 21.30 do 23.45.

    Polecamy Księdza Asystenta w naszej modlitwie!!!


POŻEGNANIE  Z KOLĘDĄ

    Święto Ofiarowania  Pańskiego,  2 lutego,  kończy okres bożonarodzeniowy, a więc także śpiewania kolęd.  W tym dniu członkowie Akcji Katolickiej  Dekanatu  Radymno II  przybyli do parafii pw. MB Częstochowskiej  w Miękiszu Starym, by wziąć udział w spotkaniu opłatkowo-kolędowym. O godz. 16.00 zgromadziliśmy się w kościele na Mszy św. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Asystent POAK Czesław Grzebień oraz ks. Józef Florek – wicedziekan, Asystent POAK w Wielkich Oczach. W homilii ks. Józef Florek podkreślił niesamowite bogactwo treści dzisiejszej uroczystości Ukazał akt ofiarowania  Jezusa w różnych  aspektach:  ofiarowanie  Pierworodnego Syna przez Maryję i Józefa, ofiara Jezusa na Krzyżu, ofiarowanie Ciała i Krwi Pańskiej podczas każdej Mszy św.  Wspomniał,  że kończący się dziś ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, Rok Życia Konsekrowanego jest dobrą okazją, by pamiętać o ludziach, którzy swoje życie bez reszty ofiarowują Bogu, realizując śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa: zakonnicy, pustelnicy, konsekrowane wdowy i dziewice. Kto podąża za Jezusem, Jemu ofiarowuje nie to, co mu zbywa, lecz to, co najlepsze -  najpierw swój czas poświęca Bogu a potem innym sprawom.

    My,  członkowie Akcji Katolickiej,  również jesteśmy wezwani do ofiarowania Bogu i Kościołowi swojego czasu, aktywności i dyspozycyjności.

    Po Mszy św. udaliśmy się do Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawla II . Obejrzeliśmy Jasełka pod hasłem: „ Bóg się rodzi„ w wykonaniu najmłodszych uczniów. Kolejnym etapem spotkania była wspólna agape rozpoczęta modlitwą i łamaniem  się opłatkiem, symbolem miłości i przebaczenia. Składaliśmy sobie wzajemnie życzenia zdrowia,  obfitości Bożego Błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej na kolejny rok życia i pracy w naszym stowarzyszeniu. Śpiewowi pięknych polskich  kolęd akompaniował parafialny organista, członek Akcji Katolickiej – p. Stanisław Cukierda. Była też okazja, by wszyscy uczestnicy wpisali się do kroniki POAK.

    W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: wójt Gminy Laszki p. Stanisław Gonciarz, przewodniczący Rady Gminy - p. Marek Bawoł oraz sołtys wsi Miękisz Stary - p. Danuta Paszkiewicz. 

    Podziękowanie za wspaniałą organizację oraz miłą, rodzinną atmosferę prezes p. Wandzie Bałtowskiej i wszystkim członkom POAK złożyła odpowiedzialna za Archiprezbiterat Jarosławski, członek Zarządu DIAK -  p. Cecylia Baran.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Anna Bałata
odpowiedzialna za dekanat Radymno II


SPOTKANIE OPŁATKOWE DEKANATU PRUCHNICKIEGO W RUDOŁOWICACH

„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
 Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da...”

    31 stycznia br. w parafii pw. św. Mikołaja w Rudołowicach odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego. W to niedzielne popołudnie uwielbiliśmy wspólnie Boga w Eucharystii, której przewodniczył dziekan dekanatu pruchnickiego ks. dr Piotr Kandefer z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku,  zaś współcelebransami byli: ks. Jacek Chochołek proboszcz z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i MB. Częstochowskiej w Rokietnicy oraz ks. Mirosław Mateja proboszcz z Rudołowic.  Głębokie i pouczające Słowo Boże rzucił na glebę naszych serc ks. Jacek Chochołek. Posługę w konfesjonale pełnił rudołowicki wikariusz ks. Piotr Krzysik. Towarzyszyli nam również inni  księża asystenci: ks. proboszcz Ryszard Śnieżek z parafii pw. św. Marcina w Boratynie, ks. prał. Kazimierz Wójcikowski z parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, oraz ks. proboszcz Zbigniew Szostacki  z parafii pw. św. Klemensa w Kramarzówce. Swoją obecnością zaszczycił nas także członek Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej p. Stanisław Cisoń.

więcej >>


IV TURA REKOLEKCJI

    30-31 styczeń - w Oratorium św. Józefa w Strachocinie odbyła się IV seria rekolekcji dla Prezesów Akcji Katolickiej z archidicezji przemyskiej. Tym razem wzięło udział ponad 70 osób. Na zakończenie uczestnicy rekolekcji  udali się do sanktuarium św. Andrzeja Boboli, który jest kościołem stacyjnym Roku Świętego, aby wziąć udział w Mszy św., nabożeństwie, ucałować relikwie Świętego i zyskać odpust Roku Miłosierdzia.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE DEKANATU MIEJSCE PIASTOWE

    W niedzielę 24.01 2016 r. w Lubatówce odbyło się spotkanie opłatkowe dekanatu Miejsce Piastowe. O godz. 15.00 odbyła się Msza Święta, którą odprawił proboszcz parafii Lubatówka ks Janusz Kurzępa, przy pięknej oprawie chóru LAUDIS pod przewodnictwem pana Janusza Ziomka.We Mszy Świętej uczestniczyli członkowie POAK, przedstawiciel Akcji Katolickiej odpowiedzialny za Archiprezbiterat Krośnieński pan Stanisław Tabiś, burmistrzowie gminy Iwonicz Zdrój, miejscowi radni, dyr. szkoły oraz mieszkańcy wsi.Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do Domu Ludowego gdzie po modlitwie, odczytaniu Ewangelii i pobłogosławieniu opłatków przez księdza, wszyscy składali sobie życzenia i łamali się tymi opłatkami.W spotkaniu uczestniczył również ks. Jan Nigborowicz proboszcz parafii Wrocanka.

    Pani Maria Glazer odpowiedzialna za dekanat Miejsce Piastowe przywitała wszystkich obecnych i powiedziała kilka zdań na temat Akcji Katolickiej. Głos zabierał też pan Stanisław Tabiś oraz burmistrz gminy pan Witold Kocaj, który bardzo pochwalił to co robi Akcja Katolicka, a szczególnie ta mała miejscowość jaką jest Lubatówka. Potem dzieci ze szkoły podstawowej pod opieką swoich nauczycieli przedstawiły piękne Jasełka. W dalszej części swoim śpiewem kolęd spotkanie uświetnił chór LAUDIS. 

    Spotkanie opłatkowe przygotował POAK w Lubatówce z panią prezes Wandą Borek i Kołem Gospodyń Wiejskich za co nalężą się ogromne podziękowania.  Bóg zapłać. 


SPOTKANIE OPŁATKOWE W NOWOSIELCACH

    24 stycznia w Nowosielcach odbyło się spotkanie opłatkowe  członków Akcji Katolickiej  dekanatu Przeworsk I. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Kołodziej z parafii Przeworsk-Gorliczyna przy udziale ks. Krzysztofa Filipa proboszcza z Gniewczyny, ks. Mariana Jagieły proboszcza z Gorzyc Przeworskich oraz ks. Piotra Walasza gospodarz tutejszej parafii, który wygłosił do zgromadzonych kazanie. Liturgię uświetnił miejscowy chór mieszany, który wykonał kolędy i pastorałki.

    Druga część spotkania odbyła się w Wiejskim Domu Kultury. Zgromadzeni, po modlitwie i przeczytaniu Ewangelii zadzielili się pobłogosławionym opłatkiem, składając sobie życzenia. W spotkaniu wziął udział również ks. Eugeniusz Wielgosz proboszcz z Jagiełły oraz siostry Służebniczki posługujące w  parafii Nowosielce. Śpiewy kolęd animował Pan organista, który jest członkiem miejscowego POAK.

    Spotkanie przygotował zarząd POAK w Nowosielcach na czele z nowo wybraną panią Prezes Dorotą Curzytek.  


RADA DIECEZJALNEGO INTYTUTU AKCJI KATOLICKIE ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

    23 stycznia 2016 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w miejscowym II Liceum Ogólnokształcącym. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu. Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2016 rok.

    Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego Przemyślu, której przewodniczył ks. abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Ksiądz Arcybiskup wygłosił także okolicznościowe Słowo Boże. Eucharystię celebrowali także ks. bp Adam Szal oraz ks. bp Stanisław Jamrozek. Liturgię Mszy św. uświetnił Archidiecezjalny Chór „Magnificat”.

    Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do II Liceum Ogólnokształcącego aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE  OPŁATKOWE  W  KOSTAROWCACH.

    17 stycznia 2016 r
. odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z dekanatu Jaćmierz, które przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Kostarowcach. Spotkanie rozpoczęło się w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kostarowcach. Przed Mszą św. zebrani w świątyni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mszę św. w intencji członków Akcji Katolickiej dekanatu Jaćmierz sprawowali: ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, który wygłosił Słowo Boże i ks. Bogdan Czerwiński, proboszcz parafii Kostarowce, posługę w konfesjonale ks. Andrzej Gil, proboszcz parafii Besko.

    Druga część spotkania odbyła się w Wiejskim Domu Kultury. Zebrani obejrzeli program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Kostarowiec „Oczekiwanie na Jezusa”. Po wysłuchaniu Słowa Bożego o Narodzeniu Jezusa, odmówionej modlitwie dzielili się opłatkiem, składali życzenia, częstowali  przygotowanym posiłkiem, wspólnie kolędowali. W imieniu zebranych podziękowanie za przygotowanie spotkania - na ręce pani Prezes Marii Chrząszcz złożył ks. prał. Józef Niżnik. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.

Teresa Bok

odpowiedzialna za pracę
AK w dekanacie Jaćmierz


OPŁATEK W PARAFII PW. CHRYSTUSA KRÓLA I NMP W ŁUBNO OPACE

„Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami."

    Tymi słowami Psalmu 128 kierowali się w niedzielę 17 stycznia br. członkowie Akcji Katolickiej z dekanatu Krosno III, którzy spotkali się w parafii Łubno Opace, na uroczystości opłatkowej.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. wikariusza Jacka Magoń i z udziałem ks. dr Wacława Sochy proboszcza parafii ze Zręcina. W słowie Bożym, wypowiedzianym przez księdza proboszcza tej parafii Edwarda Wołosa, ubogaceni zostaliśmy prawdami ewangelicznymi wypływającymi z niedzielnych czytań o weselu w Kanie Galilejskiej i kierowanymi stąd przesłaniami dla każdego z nas, członków Akcji Katolickiej, że owocem Ducha Świętego, jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, przebaczanie, wierność, panowanie nad sobą, i chrześcijańska nadzieja życia wiecznego.
    W drugiej części spotkania, które odbyło się w pięknie przygotowanej oprawie kulturalno-logistycznej, domu ludowego w Piotrówce, miała miejsce tradycyjna wieczerza wigilijna, gdzie wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Nie brakowało wspólnego kolędowania z zespołem ludowym "Jarzębina" w pięknych, regionalnych strojach ludowych. W podniosłej i subtelnie przygotowanej atmosferze wigilijnej padły słowa podziękowania dla organizatorów tego spotkania tj. ks. Proboszcza Edwarda Wołosa i Prezesa Wiesława Gierlickiego oraz członków POAK z tej parafii. Warto też przy okazji tego spotkania przypomnieć także w skrócie historię tej parafii.

    Parafia Łubno Opace od niepamiętnych czasów, aż do roku 1945 należała do Łubienka. Zniszczenia II wojny światowej i spalenie kościoła sprawiły, że siedzibą całej parafii do roku 1951 stało się ocalałe z pożogi wojennej, Łubno Opace. W roku 1951 Kuria Biskupia w Przemyślu ustanowiła tę placówkę ekspozyturą. Przydzieliła jej Łubno Szlacheckie, Piotrówkę oraz część Kopytowej i Podniebyla. Od roku 1952 na prośbę mieszkańców także Łajsce. Po 10 latach starań w Rzeszowie, a potem w Krośnie proboszcz parafii ks. Tadeusz Balawender uzyskał pozwolenie na budowę kościoła i w wyjątkowo pięknie zaprojektowanej architekturze rozpoczęto budowę kościoła w 1978 roku. Podkreślić należy, że trudną budowę wznoszenia świątyni ponosili tylko i wyłącznie parafianie własnym sumptem i zmaganiem się z trudnościami finansowymi. Działo się to w czasie kiedy to Papieżem został wybrany Polak Karol Wojtyła, jako Jan Paweł II - dzisiaj Święty. Śmiało można powiedzieć, że tylko silna wiara i jedność ducha parafian tamtych czasów pozwoliła na ukończenie tej pięknej świątyni. Nowy kościół poświęcił ks. Bp Edward Białogłowski 20 maja 1990 roku. Pierwszym proboszczem od lat przedwojennych do 1946 roku był ks. Piotr Grondalski a od 1966-2003 ks. prałat Tadeusz Balawender- budowniczy tego kościoła, który do dzisiaj cieszy się dobrym zdrowiem i posługuje w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w parafii pw. Św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie.
    Bogu niech będą dzięki za dar wspólnego świątecznego spotkania przy wigilijnym stole.

" Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"

Odpowiedzialny za Dekanat Krosno III
Stanisław Czaja

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


OPŁATEK U MATKI BOŻEJ KRLÓWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU

Nie zapominajmy,
Ze Bóg przebacza wszystko
i że Bóg przebacza zawsze.
Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie.   

Papież Franciszek

W sobotę 9 stycznia 2016 r. na spotkanie opłatkowe u MBKP w Jarosławiu przybyli członkowie POAK z dekanatu Jarosław II i III. Wszyscy spotkali się przy Stole Eucharystycznym na Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem archiprezbitera jarosławskiego ks. prał. Andrzeja Surowca i ks. proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego gospodarza tego spotkania. Obecny był ks. proboszcz z Zapałowa. W Słowie Bożym wypowiedzianym przez ks. archiprezbitera usłyszeliśmy że Bóg , który przychodzi w Betlejem daje nowe życie, które powinno narodzić się w każdym sercu człowieka. Przeżywamy Rok Miłosierdzia to szansa na odnalezienie ponowne Chrystusa i ubogacenie Jego darami . Nie zmarnujmy tej szansy zmobilizujmy się wewnętrznie do okazywania naszego miłosierdzia. 1050 Rocznica Chrztu Polski  i chrzest każdego z nas to stała możliwość do „nowego Życia w Chrystusie” – zachwyćmy się zatem pięknem naszej wiary starajmy się żyć w pełnym zjednoczeniu z Bogiem przez szczerą modlitwę i życie bez grzechu, prośmy Maryję, Matkę Miłosierdzia by nas wspierała w drodze do wieczności.
Obecni mieli możliwość obejrzenia scenek Biblijnych o Narodzeniu Pana Jezusa przeplatanych kolędami w wykonaniu dzieci i młodzieży skupionych w parafii wokół swojego proboszcza ks. Krzysztofa, przygotowanych profesjonalnie przez Rodziców. Druga część spotkania odbyła się na plebani przy pięknie przygotowanych stołach na tą okoliczność. Wszyscy za dzielili się opłatkiem wypowiadając sobie życzenia. Nie zabrakło wspólnego kolędowania ze śpiewników z Orszaku Trzech Króli, którymi obdarował obecnych ks. archiprezbiter. Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za pracę AK Cecylia - wyrażając wdzięczność kapłanom za bycie z Akcją Katolicką i ofiarowany nam czas,  szczególnie ks. gospodarzowi Krzysztofowi za otwartość serca trud pracy i szczerą gościnność oraz całemu POAK pod opieką prezesa Bogdana Cholewińskiego  i odpowiedzialnym za dekanaty pani Janinie Pysiak i pani Danucie Husiatyńskiej składam serdeczne „Bóg zapłać”
Niech codzienność staje się okazją do radosnego uwielbienia Boga za dar Jego Syna, od którego uczymy się czynnego miłosierdzia.

Cecylia Baran
odpowiedzialna
za pracę AK w achiprezbiteracie Jarosław


III TURA REKOLEKCJI

To już trzecia tura rekolekcji dla Prezesów Akcji Katolickiej, jakie odbyły się w dniach 16-17 stycznia br. w Oratorium św. Józefa w Strachocinie. Tym razem w ćwiczeniach rekolekcyjnych wzięło w nich udział ponad 70 osób. 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE W POLAŃCZYKU

     9 stycznia br. w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Mszy św. przewodniczył, i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Wojciech Szlachta, archiprezbiter bieszczadzki. Koncelebransami byli ks. ks. Edward Stopyra, proboszcz parafii Uherce oraz ks. Adam Chrząszcz, proboszcz parafii Wołkowyja.
     Po Mszy św. wszyscy udali się do świetlicy, by złożyć sobie życzenia, połamać się opłatkiem, spożyć wspólną agapę i pokolędować. Nad wspaniałą atmosferą czuwał ks. Andrzej Szlachta, kustosz miejscowego sanktuarium, a także POAK w Polańczyku na czele z p. Aliną Makar, Prezesem POAK.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


II TURA REKOLEKCJI

     9-10 styczeń - w Oratorium św. Józefa w Strachcinie rekolekcje formacyjne odprawili Prezesi Akcji Katolickiej z 53 parafii. Tym razem udział wzięli Prezesi, którzy po raz pierwszy pełnią ten urząd w parafii. Uczestnicy rekolekcji oprócz wysłuchanych konferencji, głoszonych przez ks. Józefa Niżnika, asystenta diecezjlanego, mieli spotkania z p. Danutą Figiela, Prezeską Zarządu Diecezjalnego w archidiecezji przemyskiej, na temat organizacji pracy Akcji Katolickiej w parafii.  

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


I SERIA REKOLEKCJI DLA PREZESÓW POAK

     5-6 stycznia 2016 r. w Oratorium św. Józefa w Strachocicinie odbyła się I seria rekolekcji formacyjnych dla Prezesów Akcji Katolickiej z parafii archidicezji przemyskiej, które prowadził ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny.

     Wzięło w nich udział 54 Prezesów. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w nabożeństwie do św. Andrzeja i ucałowali relikwie Świętego. 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


REKOLEKCJE 2016

   W styczniu 2016 roku zaczynamy nasze coroczne rekolekcje dla Prezesów POAK. Wzorem lat ubiegłych będziemy mogli wybrać dowolny dla nas termin wysyłając e-maila do ks. Asystenta rezerwując jeden z podanych terminów rekolekcji. Poniżej przedstawiamy terminy rekolekcji. Aby zgłosić się na dany termin wysyłamy zgłoszenie na adres: asystent@ak.przemyska.pl

Terminy rekolekcji: Początek godz. 9.00, zakończenie dnia następnego 12.30

5 - 6 stycznia (wtorek - środa) - REKOLEKCE ODBYŁY SIĘ

9 - 10 stycznia (sobota - niedziela) - REKOLEKCE ODBYŁY SIĘ

16 - 17 stycznia (sobota - niedziela) - REKOLEKCE ODBYŁY SIĘ

23 stycznia 2015 r. - RADA DIAK

30 - 31 stycznia (sobota - niedziela) - BRAK WOLNYCH MIEJSC

O zamknięciu danego terminu (maksymalna liczba 60) - poinformujemy na stronie.


BOŻE NARODZENIE 2015

I jeszcze wyciągam dłonie do drugiego człowieka. A w dłoniach, opłatek. Pragnę się nim podzielić ze wszystkimi głodnymi DOBRA I MIŁOŚCI. Pragnę, by nakarmieni Białym Chlebem odważnie kroczyli drogami wiary codziennej, może dlatego czasami tak trudnej. Nie wstydż się dzisiejszej nocy łez, nie wstydz się gestu wyciągniętej dłoni w kierunku drugiego człowieka. Dziś Bóg przez Ciebie rozdaje swoją Miłość, przyjmij ją do serca. Tylko wtedy zamieszka w Tobie, jeżeli będziesz umiał się nią dzielić. Nie bój się Bożej Miłości, to ona zmienia i naprawia świat. Stań się od dziś jej pomocnikiem. Nie pozwól, aby w tą noc Wielkiej Bożej Tajemnicy, ktokolwiek pozostał nieogrzany ciepłem Twojej dłoni i Twojego serca.


Błogosławionych Świąt!


SPRAWOZDANIA 2015

W zakładce działalność zamieszczone są pliki sprawozdań z pracy POAK za rok 2015.


 

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2016 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej