SIERPNIOWY FESTYN W SUROCHOWIE

 


DZIESIĄTY DOBROCZYNNY BEZALKOHOLOWY FESTYN AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

     „3 sierpnia 2014 r. odbył się w Krośnie Katolicki Dobroczynny Bezalkoholowy Festyn  pod nazwą „NIEDZIELA Z JEZUSEM”, zorganizowany przez Akcję Katolicką Archprezbiteratu Krośnieńskiego. Przed rozpoczęciem festynu uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Kościele O.O. Franciszkanów pw. Nawiedzenia NMP u stóp Matki Bożej Murkowej – Koronowanej Patronki Naszego Miasta. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił O. Gwardian Krzysztof Janas sprawujący Mszę św. w intencji parafian, a w intencji uczestników festynu  modlił się archiprezbiter krośnieński ks. Jan Bielec proboszcz parafii św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie.  W Słowie Bożym o. Gwardian nawiązując do przeczytanej ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba… wy dajcie im jeść… (Mt.14,16)    przypomniał, że „…Bóg   mobilizuje nas  do zaangażowania się i sprawia, że nasze działanie podejmowane z ufnością do Boga, będzie owocne”.      „Zachęcał wszystkich parafian do uczestnictwa w festynie. Na zakończenie dokonano aktu zawierzenia Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego Matce Bożej Murkowej Krośnieńskiej Pani – Obrończyni Wiary.  Obsługę liturgiczną przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. O g. 15.00 na krośnieńskim rynku odmówiliśmy  koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy uczestników festynu, mieszkańców naszego miasta i okolic. Modlitwę poprowadził Gwardian klasztoru Franciszkanów O. Krzysztof Janas oraz przedstawiciel Akcji Katolickiej.   Podczas festynu prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz młodzieży potrzebującej pomocy finansowej w leczeniu choroby  nowotworowej. Oprócz kwesty dochód z festynu przyniosła sprzedaż cista domowego upieczonego przez członków AK oraz indywidualnych wpłat poszczególnych parafii. Czas festynu wypełniły występy zaproszonych zespołów z okolicznych miejscowości i z Krosna. I tak w kolejności wystąpiły: Wietrznianki, Klimkówczanki, Haczowianie, Białobrzeżanie, Mali Łęczanie, Jarzębina z Piotrówki, Równianie, Seniorzy ze Świerzowej, Bobrzanie, Orkiestra Rodzinna Pernali i Turków im. Jana i Emilii Pernal z Lubatowej, Rymanowianie i Oaza Młodych z parafii Rymanów, która przygotowała montaż słowno-muzyczny „W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II”. Większość zespołów wystąpiła kolejny raz na naszym festynie za co wyrażamy szczególne podziękowanie. Festyn zakończono o g. 21.00 Apelem Jasnogórskim w obecności kopii Obrazu Matki Bożej Murkowej - Krośnieńskiej Pani, której miasto Krosno zawdzięcza cudowną obronę w roku 1657, a której tytuł: Obrończyni Wiary, nadał podczas koronacji Jej obrazu w 2010r., właśnie tu na krośnieńskim rynku,  ks. Abp Józef Michalik. Błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił O. Gwardian Krzysztof Janas. Festyn prowadziła p. Małgorzata Śliwka – prezes Akcji Katolickiej w parafii Rymanów Zdrój.  Zdjęcia wykonała p. Elżbieta Gurgacz – prezes Akcji Katolickiej z parafii M.B. Królowej Polski w Krośnie.

     „Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego przedsięwzięcia składamy : Bóg zapłać!

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej

w archiprezbiteracie krośnieńskim 

Marek Jastrząb


SIERPNIOWY FESTYN RODZINNY W ALBIGOWEJ

     „Nie lękajcie się być świętymi”, to hasło tegorocznego, IX już Sierpniowego Festynu Rodzinnego Akcji Katolickiej archiprezbiteratu łańcuckiego, który odbył się 3 sierpnia, na pięknym obiekcie K.S. Arka w Albigowej. Słowa hasła, widniejące na scenie głównej, obok portretu świętego Jana Pawła II, zapożyczone z tekstu  homilii Ojca Świętego wygłoszonej w 1999 r w Starym Sączu, przypominały, że to wezwanie jest cały czas aktualne. Słowa Ojca Świętego popłynęły z głośników, przypominając, że „…jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?.... Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”  Po słowach modlitwy, wszyscy powierzyli swoje sprawy, problemy świętemu, aby Ten przedstawił je i orędował na nimi u Ojca Niebieskiego. Wskazówek, co zrobić, jak żyć,  udzielił w obecności relikwii św. Jana Pawła II,  ks. Prał. Józef Niżnik, asystent Akcji Katolickiej, w przesłaniu wygłoszonym do uczestników festynu, wskazując, że uświęcać się można poprzez wszystkie działania zgodne z wolą Bożą, a ks.  Tadeusz Barcikowski, proboszcz z Albigowej pobłogosławił nimi wszystkich zebranych. Potem uczestnicy festynu, a wielu ze łzą w oku,  odśpiewali na stojąco Barkę. Na stadionie /czytaj z nami/ dało się odczuć obecność naszego, wielkiego człowieka, Polaka, papieża i świętego.                                                   
     Skupiłem się tylko na jednym wątku tego festynu, bo był on dla mnie najważniejszy.  „Reszta” też  była ważna, bo występy artystyczne stały na bardzo wysokim poziomie, wokół też było wiele atrakcji, ale były one tylko tłem tego, co działo się w sercach wielu… Tego zapomnieć się nie da. „Tą resztę” można pooglądać  na zdjęciach, i tak, jak informowaliśmy na plakatach cały festyn był hołdem św. Janowi Pawłowi II, o czym pamiętali wszyscy występujący artyści i uczestnicy.
     Pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do organizacji tego festynu, uczestnikom, artystom, instytucjom wspierającym, darczyńcom, członkom naszej Akcji Katolickiej, zaproszonym gościom w tym kapłanom ks. Asystentowi Józefowi Niżnikowi i ks. Proboszczowi Tadeuszowi Barcikowskiemu, a nade wszystko Panu Bogu, że pobłogosławił to przedsięwzięcie.

Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej

w archiprezbiteracie łańcuckim

Tadeusz Rogowski

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

 

Zapraszam do obejrzenia relacji tv >>


Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2014 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej