PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ Z ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAW DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

    Zapraszamy kapłanów Asystentów Parafialnych Akcji Katolickiej, członków i sympatyków POAK oraz wszystkich chętnych , którzy chcą w  „Roku Miłosierdzia”  przejść przez Bramę Miłosierdzia za pośrednictwem Św. Andrzeja Boboli by uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami  z   Archiprezbiteratu Jarosławskiego na Pielgrzymkę do  Świętego  Andrzeja Boboli w Strachocinie w ramach Wiosennego Dnia Skupienia, która odbędzie się 25 czerwca 2016 r. (w ostatnią sobotę czerwca po zakończeniu roku szkolnego – rodzice to wspaniała okazja by z cała rodziną podziękować Bogu za swoją rodzinę i oddać się w opiekę!)
Program pielgrzymki:
Strachocina, 25.06.2016r. „Święty Andrzej Bobola Świadek Miłosierdzia”
godz. 10.00 - Powitanie w kościele parafialnym – ks. prał. Józef Niżnik – Kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli.
-  Koronka do Miłosierdzia Bożego
Konferencja ks. prał. Józef Niżnik - „Święty Andrzej Bobola Świadek Miłosierdzia”
Przejście z Relikwiami  „Św. Andrzeja Boboli” na Bobolówkę,
- Droga Krzyżowapo pięknych kapliczkach z rozważaniami o śmierci męczeńskiej Św. Andrzeja Boboli.
-  krótka przerwa
- 11.30. -  Msza Św. na Bobolówce - pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej.

Informacja dla uczestników:
Do niesienia Św. Relikwii proszone są  osoby odpowiedzialne za dekanaty z kościoła do Bramy przy wyjściu na Bobolówkę przez plac koło Sióstr ( na skróty) Mariusz Walter, Janina Pysiak, Danuta Husiatyńska, Maria Szajny, Od Bramy do Stacji I i VIII– dekanat Jarosław I, Stacja II i XIII – dekanat Jarosław II, Stacja – III i XII – dekanat Jarosław III, Stacja – IV i XI – dekanat Pruchnik, Stacja - Vi X – dekanat Radymno I, Stacja – VI i IX – dekanat Radymno II, Stacja VII i XIV – dekanat Sieniawa, do Kaplicy na Bobolówce;  Jan Lisowski, Anna Bałata, Henryka Ożga, Maria Stryczek.
Proszę organizować się w parafiach zabierać wszystkich chętnych pod opieką kapłanów.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami!

Odpowiedzialna za pracę Akcji Katolickiej
w  archiprezbiteracie Jarosław  -  Cecylia Baran


PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIPREZBITERATU ŁAŃCUCKIEGO DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

    11 czerwca br. w sobotnie przedpołudnie, zebrali się członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu łańcuckiego na swoim Wiosennym Dniu Skupienia, tym razem w Strachocinie, u swojego Patrona. Bo tylko tutaj czuje się Jego ducha, tylko tutaj czuje się Jego aktywność i moc przemieniania ludzkiego życia, często nieuporządkowanego i zagmatwanego. Tylko tutaj, wpatrując się w życie świętego, w Jego męczeńską śmierć można znaleźć pokrzepienie serca, ukojenie bólu i odkryć osobistą drogę do świętości. Tych poszukujących w sobotnie przedpołudnie w Strachocinie było wielu; pielgrzymka „goniła” pielgrzymkę. My rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, by siebie samych, nasze rodziny i naszą Akcję Katolicką oddać Panu i  prosić o jak najlepsze owoce naszej pielgrzymki. Później Asystent ks. prałat Józef Niżnik w konferencji „Św. Andrzej Bobola – świadek miłosierdzia” zwrócił uwagę na znaczenie Jubileuszy w kościele, czym jest miłosierdzie i przedstawił postać świętego, jako świadka miłosierdzia. Jego bezgranicznego oddania się woli Bożej doświadczaliśmy rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowej Jezusa. Msza św. pod przewodnictwem ks. dziekana Jacka Rawskiego i Słowo Boże wygłoszone przez ks. prałata Józefa były zwieńczeniem naszej pielgrzymki. „Duchową ucztę”, jaką Pan nam przygotował zakończyliśmy słowami hymnu; Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.
Panie, jakże Ci dziękować mamy, za Twe hojne dary?
Tylko życiem swoim i wypełnianiem misją, jaką nam powierzyłeś jako członkom Akcji Katolickiej.

Odpowiedzialny za prace Akcji Katolickiej
w Archiprezbiteracie Łańcuckim
Tadeusz Rogowski

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

    Dzisiaj ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Akcji Katolickiej Arcgidiecezji Przemyskiej weźmie udział w programie telewizyjnym o godz. 11.55 na temat Akcji Katolickiej. Audycja pt. „Między niebem a ziemią" jest emitowana, co niedziela w I programie telewizyjnej jedynki.

Serdecznie zapraszamy do oglądania.

 


XXI PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

    16 maja 2016 r. odbyła się XXI ogólnodiecezjalna pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli. Pomimo dnia powszedniego, na Bobolówce zgromadziło się wielu członków Akcji Katolickiej, a także Czcicieli św. Andrzeja Boboli, którzy co miesiąc każdego 16-go dnia miesiąca pielgrzymują do Strachociny.
Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie majowym, a następnie wysłuchali programu muzycznego przygotowanego przez młodzież ze Strachociny.

    Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. abp Józef Michalik.

    Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki w procesji światła udali się do kościoła w Strachocinie, aby przejść przez Bramę Miłosierdzia, by uzyskać odpust Roku Jubileuszowego.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ

    W ostatni dzień kwietnia 2016 roku odbył się w Strachocinie Wiosenny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej Archiprezbiteratów: krośnieńskiego i przemyskiego. W roku jubileuszowym pielgrzymowaliśmy do naszego patrona św. Andrzeja aby wybłagać łaski Boże dla nas samych, naszych rodzin, wspólnot parafialnych a także umiłowanej Ojczyzny. Spotkanie rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego a następnie wysłuchaliśmy referatu, który wygłosił  ks. prał. Józef Niżnik, na temat św. Andrzeja Boboli. Prelegent nakreślił nam postać mężnego patrona i obrońcy wiary. Zwrócił naszą uwagę na fakt, że św. Andrzej Bobola sam domagał się kultu w Strachocinie. Nieznajoma postać zakonnika tak skutecznie nawiedzała księdza aż odważył się zapytać: kim jest i czego potrzebuje? Nocny gość wyznał, że jest Andrzejem Bobolą i chce aby w Strachocinie modlono się do Boga przez jego wstawiennictwo. Od 1988 roku odbiera należny kult w kościele parafialnym w Strachocinie. Przez cały czas przyjeżdżają tu ludzie z różnymi trudnymi sprawami, które polecają Bogu przez wstawiennictwo św. A. Boboli. Wiele modlitw zanoszonych w tej świątyni zostało wysłuchanych. Kult św. Andrzeja tak się rozszerzał, że Strachocinę nawiedzała coraz większa liczba pielgrzymów. Dzięki temu kościół w Strachocinie podniesiony został do godności Sanktuarium.

    Św. Andrzej Bobola przykładem swego życia dawał świadectwo wierze chrześcijańskiej a równocześnie umiłowaniu Ojczyzny. Jest szczególnym patronem laikatu zrzeszonego w stowarzyszeniu Akcja Katolicka a także jednym z patronów naszego kraju. Żyjemy w trudnych czasach kiedy liberalizm wdziera się w każdą dziedzinę życia społecznego. Rządzący naszym krajem narażeni są na różnego rodzaju trudności. Aby Polska dochowała wierności wierze naszych ojców musimy się gorąco za nią modlić. Naszym orędownikiem u Boga w sprawach dotyczących Ojczyzny jest św. Andrzej Bobola. Wzywajmy Go często wypraszając dla rządzących światło Ducha Świętego, pokój i mądrość .Uczmy młode pokolenie historii i patriotyzmu. Dawajmy dobry przykład życia płynący z wiary.
Dzięki obecności kilku kapłanów mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty. Nasze radości i smutki  powierzaliśmy Bogu w chwili osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, która poprzedziła Mszę św.

    Dowiedzieliśmy się o decyzji papieża Franciszka dotyczącej wyboru nowego Pasterza dla naszej Archidiecezji.
Informację o tym, że został Nim ks. bp Adam Szal przyjęliśmy z ogromną radością. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za 23 letnią posługę ks. Abpa Józefa Michalika i prosiliśmy o łaski potrzebne Nominatowi, ks. abp. Adamowi Szalowi. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks.prał. Józef Niżnik wraz z ks. asystentami Akcji Katolickiej z Birczy, Kuźminy i Iwonicza.

    Ks. Asystentowi diecezjalnemu Józefowi Niżnikowi oraz współkoncelebransom dziękujemy za wspólną modlitwę. Licznie zgromadzonym członkom Akcji Katolickiej i innym pielgrzymom życzymy, by św. Andrzej pociągnął Was przykładem swego życia do dawania świadectwa wierze w życiu codziennym .

Odpowiedzialna za Archiprezbiterat Przemyski
Łucja Podbilska

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


NOWY ORDYNARIUSZ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

    Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity Przemyskiego, zlecając mu – do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę – obowiązki Administratora Apostolskiego i mianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Adama Szala.

    Księdzu Arcybiskupowi Adamowi z serca gratulujemy nominacji, życzymy pełni darów Ducha Świętego i wstawiennictwa Matki Bożej w pasterskiej pieczy nad naszą Archidiecezją oraz zapewniamy o naszej modlitwie i gotowości do gorliwej współpracy w budowaniu Kościoła lokalnego.

    Księdzu Arcybiskupowi Józefowi ze wzruszeniem dziękujemy za 23 lata ofiarnej posługi w Archidiecezji Przemyskiej, polecamy nowego Metropolitę i nas modlitwom Księdza Arcybiskupa, życzymy pogodnego, zasłużonego odpoczynku i liczymy na dalszą obecność w życiu naszej Archidiecezji.

 

 

 

materiał ze strony: www.przemyska.pl


 

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2016 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej