ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W II ŁAŃCUCKIEJ EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ

    Akcja Katolicka dekanatu Łańcut II wraz z parafią p.w. św. Józefa  Łańcut - Podzwierzyniec zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.

    EDK skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. Każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez jej organizatorów, oraz pokonując w nocy pieszo drogę z Łańcuta do Borku Starego-Klasztor Dominikanów.

    Organizatorzy przygotowali dwie trasy o różnej długości (25km i 42km), każdy z uczestników wybierze drogę według swoich możliwości.

Droga Krzyżowa odbędzie się 27 marca 2015 roku. 
Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 20 w kościele pw. św. Józefa - Łańcut Podzwierzyniec.
Obowiązuje zapisywanie przez pocztę e-mail na adres: edklancut@wp.pl

W  imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Do pobrania: zasady uczestnictwa


JAK GŁOSOWALI POSŁOWIE W TZW. KONWENCJI PRZEMOCOWEJ

    Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej. Głosowało 437 posłów. Za ratyfikacją było 254 parlamentarzystów, przeciw 175 posłów, 8 wstrzymało się od głosu. Kilkunastu posłów było nieobecnych.

Oczywiście nie ma co liczyć na to, żeby Senat w obecnym składzie odrzucił tę ustawę.

Nie wiemy jeszcze jak zachowa się aktualny Prezydent RP. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydelko wystosuje list Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o nie podpisywanie tego dokumentu. Akcja Katolicka uważa, że niezgodnościami ustawy z Konstytucją RP powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny.

Poniżej  znajdziecie Państwo wykaz przedstawiający wynik głosowania.

wynik głosowania w formacie pdf
(Sejm RP 7 kadencji. POSIEDZENIE 86. – głosowanie nr 40 (06-02-2015 10:53:44)

    Prezes Halina Szydełko zwraca się do prezesów wszystkich Diecezjalnych Instytutów AK o informowanie opinii publicznej z poszczególnych województw jak głosowali ich parlamentarzyści. Niech to będzie przyczynek pod rozwagę, na kogo nie należy głosować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

źródło: KIAK


SPOTKANIE OPŁATKOWE W GRABÓWCE

    W dniu 1 lutego 2015 roku w kościele Nawiedzenia NMP w Grabówce odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z dekanatów: brzozowskiego, domaradzkiego i grabownickiego. Uczestniczyło w nim około 70 osób.
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, którą sprawował i homilię wygłosił dziekan dekanatu brzozowskiego ks. prał. Franciszek Goch. Gospodarz parafii ksiądz proboszcz Jerzy Ziaja posługiwał w konfesjonale. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK w Grabówce. Wzbogacił ją piękny śpiew miejscowej scholi.

    Druga część spotkania odbyła się w Domu Ludowym. Ksiądz proboszcz odczytał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa a pan Stanisław Jarosz - odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie sanockim - poprowadził modlitwę. Po wspólnie odśpiewanej kolędzie nastąpiło wzajemne składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Na niepowtarzalny klimat tego spotkania złożyły się ciepłe słowa powitania pani prezes, rodzinna, świąteczna atmosfera stworzona przez gospodarzy, występy dziewcząt z miejscowej scholi oraz wspólne kolędowanie.

    W imieniu uczestników kapłanom obecnym na uroczystości, POAK w Grabówce na czele z p. Barbarą Biernacką oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania opłatkowego serdecznie podziękował pan Stanisław Jarosz.

    Bogu niech będą dzięki za dar tego spotkania.

B. P.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


III TURA REKOLEKCJI

    W dniach 31.01.- 1 .02. br. w Sankturium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyła się trzecia tura rekolejkcji dla prezesów Akcji Katolickiej. Wzięło w nich udział 80 osób. Rekolekcje prowadził ks. prał. Józef Niżnik, asytent diecezjalny.  

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE

   25 stycznia do Strachociny na spotkanie opłatkowe przybyli samorządowcy, którzy są członkami Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się w sanktuarium, Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, ktory wygłosił też okolicznościowe Słowo Boże. Koncelebransami byli: ks. prał. Stanisław Potera, asystent diecezjalny AK z diecezji rzeszowskiej, ks. prał. Waldemar Janiga, Dyrektor Wydziału Katechetycznego z Przemyśla, ks. prał. Feliks Kwaśny z Sanoka i ks. prał. Józef Niżnik, kustosz sanktuarium. Po Mszy św. uczestnicy spotkania przeżyli nabożeństwo ku czci św. Andrzeja zakończone ucałowaniem relikwii Świętego. Opłatkiem połamali się w Domu Rekolekcyjnym i spożyli wspólną agapę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: p. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa, p. Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa, p. Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa i p. Bogdan Romaniuk, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Akcję Katolicką w Polsce reprezentowała p. Halina Szydełko, Prezes Krajowy, a Diecezjalną Akcję Katolicką p. Danuta Figiela, Prezes DIAK.    

Homilia ks. bpa Adama Szala

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE W SANOKU

    25 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej dekanatu Sanok I, Sanok  II i Rzepedź. W spotkaniu uczestniczyło około 100 członków Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło o się Maszą św. w sanockim kościele pw. Przemienienia Pańskiego (Fara).

    Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił, archiprezbiter i proboszcz sanockiej Fary – ks. dr Andrzej Skiba.  Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK.
Druga część spotkania odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego (Ekonomik). Pani Dorota Pałka – odpowiedzialna z dekanat Sanok I serdecznie powitała wszystkich uczestników, a ksiądz archiprezbiter odczytał Ewangelię o narodzeniu Jezusa, po czym nastąpiło wzajemne składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. 

    Spotkanie uświetnił koncertem i wspólnym kolędowaniem znakomity Zespół Wokalny: „SOUL” pod przewodnictwem Moniki Brewczak.

    W imieniu uczestników, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania opłatkowego oraz księżom asystentom i członkom POAK, którzy gościli na spotkaniu, serdecznie podziękowali   Pani Dorota Pałka – odpowiedzialna z dekanat Sanok I i Pan Kazimierz Grządziel – odpowiedzialny z dekanat Sanok II.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


Z KOLĘDĄ W RĄCZYNIE

    25 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej dekanatu Przeworsk I, Przeworsk II i Kańczuga. W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 gości, którzy zebrali się w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rączynie.

    Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem dziekana i proboszcza parafii Kańczuga – ks. dr Wojciecha Paca rozpoczęła się o godzinie  15. Niezwykle przejmującą homilię wygłosił podczas niej gospodarz parafii, ks. Stanisław Wojdyła. Księża asystenci Akcji Katolickiej, którzy przybyli na to spotkanie posługiwali w konfesjonałach.

    Oprawę liturgiczną przygotowaną przez członków POAK wzbogacał piękny śpiew miejscowej scholi. Po Mszy świętej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pani Elżbiety Ochoty przedstawili historię Bożej Rodziny.
Na drugą część spotkania był przygotowany przez gospodarzy poczęstunek, podczas którego Pani Irena Zięba – Prezes POAK serdecznie powitała wszystkich uczestników, a ksiądz proboszcz odczytał Ewangelię o narodzeniu Jezusa, po czym nastąpiło wzajemne składanie życzeń i łamanie się opłatkiem.
Wspólne kolędowanie, w którym udział brała również młodzież wraz z panem organistą wytworzyło szczególną atmosferę podczas spotkania.

    W imieniu uczestników, na ręce  księdza proboszcza Stanisława Wojdyły, Pani Prezes Ireny Zięby i całego POAK z Rączyny, a także wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania opłatkowego oraz księżom asystentom i członkom POAK, którzy gościli na tym spotkaniu, serdeczne podziękowania  składa odpowiedzialna za dekanat Kańczucki - Elżbieta Kołotyło.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE DEKANATU ŁAŃCUT II

    25 stycznia 2015 r. w niedzielne popołudnie w Cierpiszu odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej dekanatu Łańcut II. Wspólne spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej rozpoczęliśmy w pięknie odnowionym kościele parafialnym. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Hahn z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białobrzegach, kazanie wygłosił proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Cierpiszu ks. Stanisław Chrapek. W koncelebrze uczestniczył ks. Zbigniew Góra proboszcz parafii  pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Czarnej, a posługę w konfesjonale pełnił ks. Mieczysław Sondej proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Łańcucie.

    Po Mszy Świętej, umocnieni Słowem i Ciałem Pańskim, udaliśmy się na wspólną agapę do Domu Kultury w Cierpiszu. Tam, w naszej dekanalnej wspólnocie, podzieliliśmy się opłatkiem. Całe spotkanie ubogacone było śpiewem Zespołu śpiewaczego "Cierpiszanki" oraz Zespołu wokalnego Państwa Piotra i Urszuli Pantoła  "Con'Cuore". Występy zespołów, wspólne kolędowanie, rodzinna atmosfera i gościnne przyjęcie stworzyło niepowtarzalny klimat wspólnego spotkania.
Wyrazy szczególnego podziękowania za trud przygotowania składamy ks. proboszczowi Stanisławowi Chrapkowi, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Cierpiszu na czele z prezesem Panem Kazimierzem Płochem, Pani Sołtys Bernadecie Ruszel oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego spotkania - składamy serdeczne Bóg zapłać.

Odpowiedzialny za pracę w dekanacie Łańcut II
Kamil Chmiel

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W PRZEWORSKU

    24 stycznia 2015 r. w Przeworsku odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu. Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2015 rok.

    Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla Przeworsku, której przewodniczył ks. abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Ksiądz Arcybiskup wygłosił także okolicznościowe słowo Boże.

    Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do Zespołu Szkół aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


OPŁATEK W DEKANACIE ŻURAWICA

    22 stycznia 2015 r. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej odbyło się spotkanie opłatkowe dekanatu Żurawica. Na to spotkanie przybyły POAK z parafii w Bolestraszycach, Nizinach, Orzechowcach, Wyszatycach, Żurawicy Dolnej oraz organizatorzy członkowie POAK w Żurawicy Górnej, razem ponad 60 członków Akcji Katolickiej.

    Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. dziekana Mariana Hofmana oraz miejscowego ks. proboszcza Pawła Koniecznego, ks. wikariusza Bogusława Kroka oraz ks. proboszcza z Orzechowiec Zbigniewa Buciora. Na dalszą część spotkanie dołączyli również proboszczowie z Wyszatyc ks. Andrzej Pokrywa oraz z Bolestraszyc ks. Jerzy Kędzierski. Homilię wygłosił ks. wikariusz podkreślając zadania Akcji Katolickiej w dziele Nowej Ewangelizacji a równocześnie przypomniał, by uczestnicząc w Akcji Katolickiej być: dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK. Dalsza część spotkania odbyła się w sali dolnego kościoła, zebranych przywitał prezes POAK Żurawicy Górnej Jan Panek wcielając się w postać króla. Kolędą „Wśród nocnej ciszy”; rozpoczęła się agapa. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa nastąpiło składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu scholki, a następnie wspólne kolędowanie przy akompaniamencie Pana Organisty, co wytworzyło szczególnie świąteczną atmosferę. Odpowiedzialna za dekanat Halina Buszta złożyła podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania członkom POAK, za gościnność, a również ks. asystentom za obecność, a przede wszystkim ks. proboszczowi i wikariuszowi Żurawicy Górnej.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Odpowiedzialna za dekanat Halina Buszta


OPŁATEK DEKANATU RYMANÓW

    21 stycznia br. członkowie Akcji Katolickiej dekanatu Rymanów zgromadzili się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Głębokiem, by wspólną modlitwą rozpocząć spotkanie opłatkowe. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Kazimierz Giera proboszcz Iwonicza, a koncelebrowali miejscowi kapłani – ks. proboszcz Stanisław Gniewek, który wygłosił Słowo Boże, i ks. Krzysztof Pomykała. Członkowie POAK w Głębokiem zadbali o obsługę liturgiczną Mszy św., a schola uświetniła ją pięknym śpiewem.

    Na drugą część spotkania zostaliśmy zaproszeni do domu ludowego, gdzie pani Janina Bolanowska, prezes POAK w Głębokiem, powitała serdecznie zebranych – księży, do których dołączył jeszcze proboszcz Odrzechowej ks. Marian Bądal, władze gminy, radnych, dyrekcję szkoły i wszystkich członków Akcji Katolickiej, na czele z wiceprezesem Zarządu DIAK panem Stanisławem Tabisiem.  Po odczytaniu przez ks. proboszcza fragmentu Ewangelii, wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kolędy, składaliśmy sobie życzenia, a następnie obejrzeliśmy jasełka, które pod okiem nauczycielek pięknie zaprezentowały dzieci szkolne. Profesjonalne, solowe wykonanie kolęd przez ucznia gimnazjum wywarło wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach opłatka i zachęcało do wspólnego śpiewu.

    W tak przyjemnej, świątecznej atmosferze, a staraniem pań z miejscowego POAK również przy suto zastawionym stole, wśród serdecznych rozmów, przeżyliśmy bardzo miłe spotkanie opłatkowe. Wzięło w nim udział, wraz z księżmi asystentami, 60 członków AK z wszystkich oddziałów naszego dekanatu. Za gościnność i troskę o duchowy wymiar spotkania składamy serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi, Stanisławowi Gniewkowi, a na ręce pani Janiny Bolanowskiej – wszystkim osobom za podjęty trud jego przygotowania i okazaną życzliwość. BÓG ZAPŁAĆ.

 

Elżbieta Adamczyk

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE DEKANATU MIEJSCE PIASTOWE

    18 stycznia br. we Wrocance odbył się Opłatek Akcji Katolickiej Dekanatu Miejsce Piastowe. Spotkanie rozpoczęto Mszą świętą, której przewodniczył ks. Jan Nigborowicz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świetych we Wrocance oraz ks. Marek Słysz proboszcz parafii Lubatowa. Słowo Boże wygłosił ks. Władysław Hajduk, wikariusz  parafii Wrocanka. W konfesjonale posługiwał ks. Tadeusz Dudzik - proboszcz parafii Targowiska, dziekan dekanatu Miejsce Piastowe. W spotkaniu udział wzięło 50 członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, Stanisław Tabiś – Wiceprezes Zarządu DIAK, Marek Klara Wójt Gminy Miejsce Piastowe, sołtys wsi, radni tej miejscowości, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie oraz członkowie innych organizacji przykościelnych i mieszkańcy Wrocanki.
    Stanisław Tabiś przybliżył uczestnikom temat Akcji Katolickiej, a odpowiedzialna za dekanat Maria Glazer przedstawiła poszczególne Oddziały Parafialne w dekanacie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej pod opieką swoich nauczycieli pokazali piękne Jasełka pod hasłem „Europo nie możesz żyć bez Boga".
    Gospodarz parafii ks. Jan Niegborowicz oraz dziekan ks. Tadusz Dudzik złożyli wszystkim sereczne życzenia i wszyscy połamali się opłatkiem. Był obfity poczęstunek i oczywiście śpiewanie kolęd, do których przygrywał organista parafialny.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego pieknego spotkania, bardzo dziekuję cichym sponsorom - Bóg zapłać.

Maria Glazer

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


Z KOLĘDĄ W WIELKICH OCZACH

   Niedziela 18 stycznia br. była dla Akcji Katolickiej dekanatu Radymno II dniem spotkania  opłatkowo- kolędowego. Tym razem  miejscem świętowania  była parafia Wielkie Oczy. O godz. 14 zgromadziliśmy się licznie w uroczym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, by uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej  w naszej intencji przez  ks. Asystenta POAK, Kustosza i Proboszcza parafii Józefa Florka.

    Ks. Asystent w homilii nawiązał do potrzeby poszukiwania  drogi , która prowadzi nas do wspólnoty z Jezusem. Mocna więź z Panem Jezusem jest  koniecznym warunkiem skutecznego działania  dla Królestwa Bożego. Zamieszkanie z Jezusem w Domu Ojca jest  naszym zadaniem i ostatecznym celem. W oprawę Mszy św. Włączyli się członkowie z POAK dekanatu Radymno II.

    Po Mszy św. kontynuowaliśmy  spotkanie w salce parafialnej. Najpierw zabrzmiała pierwsza kolęda, a po niej ks. Józef przeprowadził krótką wspólna modlitwę. Dzieląc się wzajemnie opłatkiem  składaliśmy sobie życzenia zdrowia, a nade wszystko obfitości Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na kolejny rok życia i pracy w naszym Stowarzyszeniu. Gdy zajęliśmy miejsca przy pięknie ustrojonych stołach, wkroczyła parafialna schola pod przewodnictwem Kamila z krótkim koncertem kolędowym.  Na stołach pojawiły się  tradycyjne  wigilijne potrawy.

    Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, serdecznej atmosferze, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartkę z wizerunkiem Wielkoockiej Królowej i  podziękowaniem za wspólnie spędzony czas.

    Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten radosny czas modlitwy i wspólnoty. 

Anna

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


RADA DIAK W PRZEWORSKU

    Zapraszamy Członków Rady DIAK, Prezesów POAK, odpowiedzialnych za pracę w dekanatach i członków Komisji Rewizyjnej na Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, która odbędzie się 24 stycznia br. w Przeworsku. Początek spotkania o godz. 9.30.

Szczegółowy porgram do pobrania


SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ DEKANATÓW JAROSŁAW II, JAROSŁAW III,  PRUCHNIK

    17 stycznia 2015 roku w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu  odbyło się spotkanie opłatkowe  Akcji Katolickiej dekanatów: Jarosław II, Jarosław III i  Pruchnik. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył  i homilię wygłosił  archiprezbiter ks. prał. Andrzej Surowiec – miejscowy proboszcz, w asyście współcelbransów:  ks. Krzysztofa Szczygielskiego proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ks. prał. Mariana Nabrzyskiego proboszcza  parafii Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu, ks. Zygmunta Balawendra  proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Tuczempach, ks. Krzysztofa Pelca proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Surochowie, ks.  Kazimierza Lewczakadziekana dekanatu pruchnickiego i  proboszcza parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i MB Częstochowskiej w Rokietnicy, oraz ks. Stanisława Bąka proboszcza parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Węgierce.
    Spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją obecnością: członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie jarosławskim p. Cecylia Baran oraz członek Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Cisoń.
    Po uroczystej Eucharystii, którą uświetnił swym śpiewem parafialny chór licznie zgromadzeni członkowie Akcji Katolickiej udali się  do pobliskiego  Katolickiego Centrum Kultury na dalszą część spotkania opłatkowego, gdzie wszystkich ciepło i serdecznie powitał gospodarz archiprezbiter ks. prał. Andrzej Surowiec. Po uroczystym odczytaniu Ewangelii i wspólnym odśpiewaniu kolędy  ks. dziekan Kazimierz Lewczak złożył życzenia bożonarodzeniowe.  W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane Jasełka w wykonaniu uczniów kl. III Szkoły Podstawowej  Sióstr Niepokalanek, przygotowane pod kierunkiem p. Agnieszki Kolasińskiej. Po Misterium bożonarodzeniowym nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem, składanie ciepłych życzeń, agapa i wspólne kolędowanie. Gospodarzem spotkania był POAK przy Parafii p w. Chrystusa Króla w Jarosławiu, zaś współorganizatorami były Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej  z wymienionych dekanatów.

    W spotkaniu wzięło udział ponad 100 członków Akcji Katolickiej. Bogu niech będą dzięki za dar tego spotkania. Za  to, że właśnie tu w Jarosławiu przed obliczem Chrystusa Króla mogliśmy się umocnić duchowo i wypraszać dla Akcji Katolickiej naszych dekanatów oraz dla nas i naszych rodzin potrzebne łaski.

    W imieniu  wszystkich uczestników tego pięknego sobotniego spotkania   na ręce archiprezbitera ks. prał. Andrzeja Surowca oraz prezesa POAK p. Janiny Pysiak składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za gościnność i okazane nam serce. 

Maria Szajny

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


II TURA REKOLEKCJI W STRACHOCINIE

    W dniach 10-11 stycznia br. w Strachocinie 70 Prezesów Akcji Katolickiej wzięło udział w II serii rekolekcji formacyjnych, które poprowadził ks. prał. Józef Niżnik, asytent diecezjalny.  

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


POAK  W WOŁKOWYJI ORGANIZATOREM SPOTKANIA OPŁATKOWEGO

     10 stycznia 2015 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi, odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele filialnym w Bukowcu, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Adam Chrząszcz, miejscowy proboszcz, w koncelebrze z kapłanami asystentami prafialnymi: ks. kan. Edwardem Stopyrą, wicedziekanem dekanatu Solina oraz ks. Tomaszem Latoszkiem, proboszczem parafii Berezka.

     Po zakończonej Mszy św. uczestnicy udali się do pobliskiego Domu Kultury na dalszą część spotkania. Rozpoczęło się od modlitwy, po której nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wspólną agapą. W spotkaniu uczestniczył pan Adam Piątkowski, Wójt Gminy Solina, zarazem członek Akcji Katolickiej. Spotkanie przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wołkowyi, którego Prezesem jest pani Bożena Wisła.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


PIERWSZA TURA REKOLEKCJI W STRACHOCINIE

   5-6 styczeń w Strachocinie odbyła się pierwsza seria rekolekcji dla Prezesów z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. Wzięło w nich udział 70 Prezesów. Tematyką rekolekcji było hasło roku duszpasterskiego: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

   Rekolekcje prowadził ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


REKOLEKCJE 2015

   W styczniu 2015 roku zaczynamy nasze coroczne rekolekcje dla Prezesów POAK. Wzorem lat ubiegłych będziemy mogli wybrać dowolny dla nas termin wysyłając e-maila do ks. Asystenta rezerwując jeden z podanych terminów rekolekcji. Poniżej przedstawiamy terminy rekolekcji. Aby zgłosić się na dany termin wysyłamy zgłoszenie na adres: asystent@ak.przemyska.pl

Terminy rekolekcji: Początek godz. 9.00, zakończenie dnia następnego 12.30

5-6 stycznia (poniedziałek-wtorek) - Rekolekcje odbyły się

10-11 stycznia (sobota-niedziela) - Brak wolnych miejsc

24 stycznia 2015 r. Rada DIAK w Przeworsku - szczegółowy program w późniejszym terninie.

31 stycznia-1 lutego (sobota-niedziela) - Brak wolnych miejsc


O zamknięciu danego terminu (maksymalna liczba 60) - poinformujemy na stronie.


SPOTKANIE ZARZĄDU DIAK ORAZ ODPOWIEDZIALNYCH ZA DEKANATY

     7 grudnia br. do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli pielgrzymował Zarząd Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej, oraz odpowiedzialni za pracę w dekanatach, aby zastanowić się nad programem pracy duszpasterskiej dla Akcji Katolickiej w diecezji na nowy rok. Spotkanie rozpoczęło się w sanktuarium. Na początku obecni mogli wraz z Parafianami Strachociny wysłuchać programu słowno-muzycznego o życiu konsekrowanym w wykonaniu Sióstr Rycerstwa Niepokalanej, uczestnicząc we Mszy św. celebrowanej przez ks. Grzegorza Sobotę, wikariusza parafii, wysłuchali słowa Bożego wygłoszonego przez ks. prał. Józefa Niżnika. Na zakończenie wzięli udział w nabożeństwie do św. Andrzeja. Po modlitwie udali się do Oratorium św. Józefa na wspólny posiłek i obrady, które prowadziła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządy Diecezjalnego.

Homilia ks. prał. Józefa Niżnika

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI POAK

     Sprawozdanie z działalności POAK przekazujemy do końca grudnia br. do odpowiedzialnych za pracę w dekanatach. Druk do pobrania w zakładce działalność. W tej samej zakładce jest także do pobrania sprawozdanie dekanalne.


SPOTKANIE ZARZĄDU DIAK ORAZ ODPOWIEDZIALNYCH ZA DEKANATY

     Zapraszamy Członków Zarządu DIAK na spotkanie, które odbędzie się w Strachocinie, w dniach 6-7 grudnia br. Początek spotkania w sobotę o godz. 15.30

    Natomiast w niedzielę 7 grudnia br. zapraszamy osoby odpowiedzialne za pracę w dekanatach. Początek tego spotkania o godz. 10.30 - Msza św.

    Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres info@ak.przemyska.pl do 3.12.2014 r.


UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

     22 listopada br. w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata - patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz ze swymi księżmi asystentami uczestniczyli w przemyskiej katerze w uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski. Podczas Mszy św., ks. abp Józef Michalik powołał dwa kolejne Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej: Sanok pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Tarnawka pw. Jana Kantego

      Wcześniej Członkowie Akcji Katolickiej spotkali się w „ROMIE", gdzie wysłuchali referatu ks. prał Józefa Niżnika. (do odsłuchania)

     Prezes DIAK Danuta Figiela podziękowała osobom odpowiedzialnych za pracę w dekanatach ostatniej kadencji oraz wręczyła dokumenty powołujące nowych odpowiedzialnych za pracę w dekanatach.


 Zapraszam do obejrzenia galerii >>


DRODZY CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ!

     Zbliżają się wybory  samorządowe, będziemy decydować o losach naszych „Małych  Ojczyzn". Moralnym i obywatelskim obowiązkiem jest w nich uczestniczyć. Powinniśmy korzystając z samorządowej demokracji wybrać ludzi uczciwych, którzy będą kierować się Dekalogiem. Zadbajmy o poznanie kandydatów i wybierzmy zgodnie z chrześcijańskim sumieniem. Zadbajmy też o liczny udział w glosowaniu nie tylko naszych rodzin, ale również sąsiadów i znajomych. Wesprzyjmy swoim poparciem członków naszej organizacji, polecając ich służbę naszemu patronowi świętemu Andrzejowi Boboli. Zaś w dzień wyborów podejmijmy modlitwę za Ojczyznę, by żyła dla Bożej chwały i wspaniale się rozwijała. Na czas odpowiedzialnych wyborów niech Maryja ma nas w swojej opiece.

Szczęść  Boże!

Danuta Figiela


CHRZEŚCIJAŃSKI WYMIAR POLITYKI W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

     Akcja Katolicka w Polsce we współpracy z Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich organizuje konferencję na temat: Chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu Jana Pawła II”

     Konferencja ta odbędzie się dniu 29 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, początek o godz. 11. Bardzo proszę o zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w konferencji do dnia 14 listopada, mailem na adres danutafigiela@gmail.com. Prosimy o podanie imienia i nazwiska.

     Równocześnie informuję, że w przyszłym roku przestaje działać klub parlamentarny, a zatem nie będziemy organizować konferencji w Sejmie w 2015 r. Warto więc zachęcić członków AK do udziału w konferencji w tym roku.
Uczestnicy konferencji, muszą zabrać ze sobą dowód osobisty.

     W załączniku program konferencji

Danuta Figiela


SPOTKANIE FORMACYJNE CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ STARTUJĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

     8 listopada do sanktuarium św. Andrzeja Boboli pielgrzymowali członkowie Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej, którzy są kandydatami do wyborów samorządowych. Spoktanie rozpoczęło się Mszą św. ze słowem Bożym ks. prał. Józefa Niżnika (do odsłuchania). Po Mszy św. uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia przy figurze św. Andrzeja, a następnie udali się na Bobolówkę. W kaplicy ks. dr Roman Froń (do odsłuchania), proboszcz z Jaćmierza, wygłosił do uczetsników referat o oczekiwaniach Kościoła wobec tych, co sprawują władzę.   

 

Do odsłuchania:

Ks. prał. Józef Niżnik - „...nie możecie dwom panom służyć"

Ks. dr Roman Froń - „Oczekiwania wobec samorządowców - członków Akcji Katolickiej"

 

Lista uczestników spotkania

Nazwisko i imię

Miejscowość

Do czego kandyduje?

Kruczek Stanisław

Futoma

Sejmik Wojewódzki

Bojko Zbigniew

Pikulice

Sejmik Wojewódzki

Turek Władysław

Dukla

Sejmik Wojewódzki

 

 

 

Golec Jerzy

Przemyśl

Rada Miasta - Przemyśl

Walter Mariusz

Jarosław

Rada Miasta - Jarosław

Bartman Jacek

Łańcut

Rada Miasta - Łańcut

Czaja Stanisław

Krosno

Rada Miasta - Krosno

Pinderski Jan

Sarzyna

Rada Miasta - Nowa Sarzyna

Decowska Krystyna

Leżajsk

Rada Miasta - Leżajsk

Sroka Stanisław

Leżajsk

Rada Miasta - Leżajsk

Policzkiewicz Zbigniew

Leżajsk

Rada Miasta - Leżajsk

Podbilska Łucja

Przemyśl

Rada Miasta - Przemyśl

Pruchnicki Wojciech

Sanok

Rada Miasta - Sanok

 

 

 

Ossoliński Antoni

Hyżne

Rada Powiatu - Rzeszów

Stryczek Maria

Łowce

Rada Powiatu - Jarosław

Herdyńska Anna

Dębina

Rada Powiatu - Sanok

Kenar Stanisław

Iwonicz

Rada Powiatu - Krosno

Krężałek Kazimierz

Kobylany

Rada Powiatu - Krosno

Widziszewski Edward

Chorkówka

Rada Powiatu - Krosno

Madej Wiktor

Dukla

Rada Powiatu - Krosno

Paczkowski Artur

Dukla

Rada Powiatu - Krosno

Skotnicka Halina

Niebocko

Rada Powiatu - Brzozów

Rogowski Tadeusz

Albigowa

Rada Powiatu - Łańcut

Pinderska Danuta

Sarzyna

Rada Powiatu - Leżajsk

Kogut Marek

Tarnawiec

Rada Powiatu - Leżajsk

Szyngiera Danuta

Jawornik Polski

Rada Powiatu - Przeworsk

 

 

 

Jara Edward

Domaradz

Rada Gminy - Domaradz

Solińska Maria

Kobylany

Rada Gminy - Chorkówka

Wołosz Anna

Lubatowa

Rada Gminy - Iwonicz Zdrój

Glazer Maria

Rogi

Rada Gminy - Miejsce Piastowe

Jakieła Wiesław

Dukla

Rada Gminy - Dukla

Gulba Tadeusz

Dukla

Rada Gminy - Dukla

Wilusz Marian

Niebocko

Rada Gminy - Dydnia

Urban Czesław

Ustrzyki Dolne

Rada Gminy - Ustrzyki Dolne

Wojtanowska Krystyna

Pszczeliny

Rada Gminy - Lutowiska

Hadło Gabriel

Dębów

Rada Gminy - Gać

Duchoń Bogdan

Grzęska

Rada Gminy - Przeworsk

Trzyna Wanda

Hyżne

Rada Gminy - Hyżne

Iwański Jan

Tuczempy

Rada Gminy - Jarosław

 

 

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


Z ŻYCIA PARAFIALNYCH ODDZIAŁÓW AKCJI KATOLICKIEJ

     Dodano zakładkę z życia POAK, w której będziemy prezentować newsy z życia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Zapraszamy do przesyłania informacji oraz zdjęć z tych wydarzeń.


Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2017 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej